Objekt, který patří obci, bude po dokončení sloužit místním obyvatelům k různým účelům, především by se ale měl stát zázemím pro spolkovou činnost, například pro místní spolek rybářů, či pro myslivce z nedalekého Racova.

„Je to jeden z nejstarších domů v Darmyšli, který budou moci využít nejen místní spolky, ale také obyvatelé, pokud budou chtít uspořádat třeba rodinnou oslavu a podobně,“ uvedla starostka.

Zároveň je záměrem obce zřídit v části objektu samoobslužné infocentrum. Obcí totiž projíždí velmi mnoho cykloturistů, kteří směřují do Sedmihoří. Darmyšl je právě jednou z bran do turisticky zajímavého Sedmihoří.

Celkové náklady na rekonstrukci objektu jsou 2,4 milionu korun, přičemž více než 1,7 milionu korun získala obec prostřednictvím dotace MAS Český les ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR.

Obec má dále v plánu celkovou úpravu návsi v dolní části Darmyšle, dále opravu místní komunikace v Racově a komunikace mezi obcí Staré Sedlo a Racovem. Postupně se opravují smírčí křížky v okolí vesnic.