To už je v současnosti minulostí, silničáři nechali opravit nejen jmenovaný problematický úsek, ale také další vozovku v této lokalitě. „Opravy silnic byly dodatečně zařazeny do akcí Plzeňského kraje roku 2019 na základě jejich dlouhodobého havarijního stavu,“ informovala Kateřina Hlavatá ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a dodala, že se jedná o silnice třetí třídy číslo 2302 a 2303 u vesnice Holubín a v jejím průtahu, v celkové délce 1060 metrů. Dále silničáři nechali opravit silnici třetí třídy číslo 19837, která je nedaleko Pístova. Vede od pístovské křižovatky přes Buchtál směrem na Výškovice. Opraven byl úsek v délce 1610 metrů.

Oprava silnice trvala jen několik týdnů. Zahájena byla první říjnový den očištěním krajnic a povrchu silnic s následnou výspravou výtluků asfaltobetonovou směsí. „Dále byla položena ložní asfaltobetonová vrstva a nová obrusná vrstva z asfaltobetonu,“ informovala SÚS Plzeňského kraje.

Jak dále silničáři informovali, mezi všechny vrstvy byl aplikován spojovací postřik asfaltovou emulzí a krajnice byly po položení krytu dosypány a zpevněny štěrkodrtí. „Celkem se podařilo zhotovitelem provést opravy ve velmi krátké době sedmnácti dnů v nejvyšší kvalitě a stanoveném termínu. Vynaložená částka na opravu byla 9,5 milionu korun,“ uvádí SÚS PK s tím, že opraveny byly na uvedených silnicích úseky, které byly v nejhorším stavu. Pro příští roky se počítá s dokončením oprav těchto silnic v celé jejich délce na území Plzeňského kraje.