Také taková myšlenka totiž zazněla na poslední pracovní schůzce zainteresovaných stran, která se konala ve čtvrtek v tamním kulturním domě.

Podobné stavby v rámci obou krajů jsou na tom nepoměrně lépe. „Všechny ostatní stavby jsou připraveny k realizaci nebo jsou už realizované,“ řekla Deníku Blanka Preclíková z Ředitelství silnic a dálnic. Podle jejích slov je Chodová Planá jedinou obcí na spojnici mezi dálnicí D5 a komunikací R6, která nemá vyřešeny problémy s obchvatem. „Všude jinde spojnice prochází víceméně bez dotyku se zástavbou. Bude-li se vše protahovat, pak vám budou dál auta jezdit obcí,“ vyjádřila se i k ostatním stavbám na trase.

Další z možných problémů nastínil Tomáš Zuckermann z firmy, která má pozemky před Trstenicemi a stavba silnice by se jich dotkla. „Na náš pozemek vás nepustím, to říkám rovnou,“ pronesl zásadní větu Zuckermann. „Pro stát, pivovar i obec je daleko nejvýhodnější západní varianta. V tomto případě by silnice náš pozemek minula,“ dodal ředitel firmy, který je zároveň společníkem Chodovaru.

Úkolem čtvrtečního setkání ovšem bylo řešení otázky pouze různých variant takzvané východní trasy. Reakci na řeč Tomáše Zuckermanna řekl Deníku architekt Miroslav Míka. „Je to nebetyčný nesmysl. V případě západní varianty se dostáváme do rizika, že se tato nikdy neprojedná. Dostaneme se do situace, že se nebude realizovat to, co je připraveno. A západní trasa se ani neprojedná,“ uvedl. „Nejmenší zásah do obce a nejlepší je varianta východního obchvatu s podjezdem pod tratí. Tato varianta je také nejdále připravena. Jiné možnosti východní trasy vše jen zdražují a časově prodlužují,“ podotkl Míka.

Kdy se chodovoplánští dočkají jednoznačného rozhodnutí a následně vlastní stavby obchvatu není pořád jasné. „Je potřeba maximálně pokračovat v přípravě stávající variany,“ řekla Preclíková a pokračovala: „Územní rozhodnutí bylo vydáno, poté napadnuto Jiřím Plevkou z Chodovaru. Územní rozhodnutí bylo sice zrušeno, ale jen proto, že došlo k procesnímu pochybení. Nikoli z důvodu stížnosti pivovaru.“
President Chodovaru si stojí za svým a brání zdroj vody. Ten by mohl být ohrožen v případě, že obchvat by vedl původní trasou a podcházel pod železniční trať. „Od samého počátku máme jasný požadavek. Tím je, aby stoprocentně nedošlo k poškození prameniště. Navíc, kdyby obchvat vedl nadjezdem, tak by to naše vody neohrozilo, ale byla by celá stavba zbytečně drahá,“ míní Plevka o možném nadjezdu a tvrdí, že západní varianta je podle jeho soudu ta nejlepší.

„Západní varianta je špatná. Já jsem pro variantu východní, vedoucí pod tratí, ale s tím, aby byl dořešen u kasáren sjezd na Broumov,“ uzavřela místostarostka Chodové Plané Jana Batrlová.

Podle dosavadních jednání je reálné začít stavbu do tří let. To ovšem v případě trasy vedoucí východně od Chodové Plané a při naprosté shodě všech zúčastněných tras.