Tehdejší odbor školství Krajského národního výboru Západočeského kraje v Plzni ocenil za vzornou pedagogickou a výchovnou práci nejlepší učitele z kraje. Za Tachovsko pozval do Hotelové školy v Mariánských Lázních ředitelku Mateřské školy v Lučině Jarmilu Chaloupeckou a ředitele kladrubské školy Jiřího Čechuru. Odznak a diplom tehdy převzali z rukou předsedy školské komise KNV v Plzni Karla Waindla, za školské odbory tachovského okresu byl u ceremoniálu přítomen učitel Zdeněk Vaněk. Vyznamenáno bylo kolem dvaceti pedagogů.

Jiří Čechura působil coby ředitel v tehdejší ZDŠ od roku 1970 do roku 1975 a měl nemalý podíl na zdárném dokončení přístavby školy s následnou rekonstrukcí stávající budovy. Díky jeho naléhání doznala stavba tělocvičny větších rozměrů. Rodinné důvody ho později donutily na funkci ředitele rezignovat, nicméně školu neopustil a jako řadový učitel vedl své žáky dál. Pod jeho vedením žáci vyhrávali nejen okresní, ale i krajská a národní kola ve vědomostních olympiádách z biologie, chemie či matematiky. A úspěchy sklízeli i na poli dějepisných či přírodopisných soutěží.

Na otázku, jak by srovnal dobu za jeho působení ve školství s dnešní, bez dlouhého rozmýšlení odvětí: "Je zcela jasné, že dnešní děti mají mnohem větší možnost získávat vědomosti. Kromě vyučování také z internetu, mobilů, notebooků. Informační technika už je na takové výši, že pomalu nepotřebují učitele. Ti je dnes jenom víceméně usměrňují, co mají umět, což nemyslím jako podcenění jejich práce."

A vzpomíná a srovnává dále: " Za našeho působení to byly především dětské časopisy, třeba tzv. Ábíčko - to je ABC mladých techniků a přírodovědců, televizní pořady pro mládež a ilustrovaná odborná literatura. Ale myslím si, že i dnes jsou mnohé děti dychtivé se vzdělávat více, než jim může dát škola. Vidím to na mých vnoučatech. V tom se neliší od mých tehdejších žáků. Dnes však spíše převažuje individuální vzdělávání nad tehdejším víceméně společným za vedení učitele."

Nad odpovědí, zda by chtěl dnes být učitelem, odpovídá bez zaváhání. "Pochopitelně, ale asi bych už neuměl přizpůsobit svůj výklad mentalitě dnešních žáků."

Čechura je díky své lásce k historii často označován také kladrubským historikem. Ve svém úctyhodném věku je v tomto směru stále velmi aktivní, jím napsané publikace má ve své knihovně nejen většina kladrubských občanů, ale i mnozí další milovníci historie tachovského okresu. Na jeho příspěvky se i v dnešní době těší pravidelní čtenáři Kladrubského zpravodaje.