Ve kterém roce byl založen starosedlišťský sbor dobrovolných hasičů?

Historické prameny uvádějí, že to bylo přesně šestadvacátého listopadu roku 1882.

Kolik členů má sbor a jeho zásahová jednotka?

V současné době je to šestačtyřicet členů, výjezdová jednotka má šestnáct lidí.

Do jaké kategorie jste zařazeni?

Do JPO 5. Jako ostatní sbory stejné kategorie zasahujeme v rámci obce a jejích spádovek. Tedy ve Mchově, Úšavě a Labuti. Nové Sedliště má vlastní zásahovou jednotku. Při výjezdech se staráme o dopravu vody a zřízení čerpacího stanoviště.

Jak to vypadá se zájmem dětí o činnost u hasičů?

Dlouhou dobu tady dětský kolektiv nepůsobil. V loňském roce ale byla jeho činnost obnovena.

Jak funguje členská základna?

Její práci hodnotím kladně. Před několika lety se utvořila parta, která funguje do dneška.

Jak na činnost sboru přispívá obec?

Nemůžeme si stěžovat. Naše požadavky splňuje a spoustu věcí pro nás dělá nad rámec svých povinností.

Umíte si na sebe vydělat?

Nějaký výdělek máme z prací prospěšných pro obec. Například z údržby a pár brigád.

Je něco, co vás jako starostu trápí?

Trápením bych to nenezval. spíš jakýmsi přáním. Chtěl bych, aby to po nás měl v budoucnu kdo převzít. Myslím, až odejdeme do hasičského důchodu.

Podílíte se na kulturním životě obce?

Ano. Buď nějaké akce zorganizujeme sami, nebo se na jejich pořádání podílíme s ostatními spolky.