Na žádost občanů hodlá město Tachov vrátit situaci do původního stavu. „Dopravní situace se změnila po výstavbě bytových domů v Jungmannově ulici, kdy se ulice stala jednosměrnou, ale opačně než tomu bylo dříve. Nejsou s tím však spokojeni občané ani my, iniciovali jsme proto změnu, která povede k nápravě. Za účasti dotčených subjektů jsme se sešli k dopravnímu šetření a dohodli se na krocích, které povedou k návratu do původní dopravní situace,“ vysvětlil pro Deník místostarosta Tachova Petr Vrána a dodal, že v současné době město čeká už jen na dokončení studie od dopravního projektanta.

Do pár týdnů by se tak Jungmannova ulice měla opět vrátit do původního dopravního režimu, čímž se odkloní doprava z nyní přetížené ulice Jana Sladkého Koziny. „Aby mohla být změna provedena, musíme přijmout některá opatření. Jedná se o omezení stání v ulici před Revisem a plynulé navázání výšky chodníků na silnici. Tyto změny jsme ale schopni po vydání souhlasného stanoviska udělat neprodleně,“ uzavřel místostarosta.