Jedná se o zcela novou pěší komunikaci, která se napojí na již hotový chodník a bude pokračovat směrem k hlavnímu mostu. Jak informovalo vedení obce, chodník bude ze zámkové dlažby a jeho součástí je rovněž opěrná stěna a samozřejmostí zábradlí.

Celkové náklady na nový chodník k hlavnímu mostu dosahují výše přibližně 460 tisíc korun, z toho část je hrazena dotací od Plzeňského kraje. Samotná obec dotuje stavbu ze svého rozpočtu částkou 260 tisíc korun.

Rekonstrukce mostu na silnici přes řeku Mži už byla nutností. „Stavební práce spočívají v odstranění stávajícího mostního svršku a nahrazením novou železobetonovou nosnou konstrukcí,“ uvedl Deníku generální ředitel SÚS Plzeňského kraje Miroslav Doležal. Kromě toho jsou součástí rekonstrukce další nezbytné práce, včetně položení nové živičné vrstvy. Vozovka mostu bude po dokončení oprav širší, stejně tak celý most. Po obou stranách povedou chodníky. Po dobu oprav je most zcela uzavřen, pěší mohou používat provizorní lávku.