Letos poprvé se do Noci kostelů zapojí kostel v Domaslavi. „Občanské sdružení Domaslav, které program na tento večer připravilo, zve návštěvníky nejen na prohlídku kostela, ale i na komorní koncert mladých hudebníků a na pohoštění ve farní zahradě," informovala Štěpánka Krebsová s tím, že barokní kostel sv. Jakuba Většího, jehož střecha byla ještě v roce 2006 v havarijním stavu, se už může chlubit novou bání i novým zastřešením.

„V rámci programu mohou příchozí nahlédnout do prostor, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné, například do zákristie, kde je možné cestovat proti proudu času, nebo do zvonice, kde budou zájemci zasvěceni do tajů zvonění na kostelní zvon," doplnila Krebsová. Připraveno je rovněž povídání o historii farního areálu s promítáním historických fotek na vnější fasádu kostela.
Celovečerní program bude zahájen v 19.30 hodin prohlídkou kostela a koncertem tří hudebníků – Ančí Poubové (klasická kytara) a Michala Karbana s Marií Čejnovou (akordeon). Ti vystoupí ještě ve 21 hodin. Akce bude v Domaslavi ukončena ve 23 hodin.
Noci kostelů se zúčastní také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané. Tam bude program od 18 do 23 hodin a návštěvníci mají možnost individuální prohlídky kostela, prohlídky varhan s komentářem. Bude se také číst poezie, bude rovněž možnost rozjímání za zvuků kytar, flétny a varhan. Ve 21 hodin je na programu výstup na věž s modlitbou nad večerní Planou, chybět nebude tichá meditace, možnost rozhovorů s duchovním.

Tradičním účastníkem akce jsou dva kladrubské kostely – Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera a sv. Jakuba na náměstí.
Noc kostelů v Kladrubech bude zahájena v 18 hodin v klášteře, na programu je komentovaná prohlídka, poté od 19 do 22 hodin volná prohlídka. Program pokračuje v kostele na náměstí, kde bude od 20 hodin pořad o historii hudby s kladrubskými varhanami a sborem a od 21 hodin bude možný výstup na věž kladrubského kostela. Organizátoři doporučují vzít si s sebou baterku. V klášterním kostele pak bude na závěr ještě ve 22.30 hodin komentovaná prohlídka.

V chrámu sv. Mikuláše v Boru bude Noc kostelů zahájena v 19 hodin vyzváněním zvonů. Návštěvníci budou mít poté možnost poznávat sochy v kostele a liturgické předměty. Chybět nebude hudební vystoupení. Ve 21.35 hodin v rámci programu Noci kostelů v Boru zhasnou světla a nastane část nazvaná Kostel ve světle a tichu. Návštěvníci tak poznají noční atmosféru s možností zapálení svíčky v kostele.

Zatím posledním účastníkem Noci kostelů je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Program v tomto kostele zatím nebyl upřesněn.