Řidiče tak čeká další zkouška nervů, ale zároveň se nabízí vidina pozdější pohodové jízdy namísto dosavadního tankodromu, jak někteří pendleři zmíněný úsek dálnice nazývají.

„Současný povrch dálnice už je na konci své životnosti a na některých místech se jeho stav dá považovat za havarijní. I po provedených lokálních opravách pak vozovka vykazuje řadu závad. Hlavním cílem opravy tak bude výměna stávajícího cementobetonového krytu vozovky. Součástí prací je také například výměna odvodňovacích žlabů, výměna a doplnění svodidel na krajnici a na přejezdech ve středovém dělícím pásu, obnova oplocení nebo oprava propustků a mostů,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Silnice I/21 na Nové Hospodě směrem k přivaděči dálnice D5 se bude ve třech etapách opravovat.
Řidiči, pozor. Silnice k dálnici na Nové Hospodě se bude opravovat

„Rekonstrukce bude probíhat na úseku D5 v km 136,150 - 144,200 vpravo. Práce budou prováděny za provozu. V rámci dopravních opatření bude veškerá doprava v rekonstruovaném úseku Odpočívka Svatá Kateřina – MUK Mlýnec vpravo převedena na levý jízdní pruh,“ sdělila mluvčí zhotovitelské firmy EUROVIA Iveta Štočková. Součástí rekonstrukce bude i oprava devíti mostních objektů, z nich jeden je dálniční most, ostatní propustky. Oprava obnáší výměnu říms, zábradlí, opravu vozovky a opravu opěr. Dále bude provedena kompletní výměna svodidel a výměna odvodňovacích monolitických žlabů. Dle informací ŘSD Praha bude mimoúrovňová křižovatka (MÚK) , resp. odpočívka 144 Kateřina/Rozvadov bude z dálnice nepřístupná. Provozovny a parkovací plocha odpočívky budou přístupná od silnice II/605.

Podle sdělení mluvčího ŘSD by ve dnech 11. až 14. června z důvodu demontáže dopravního značení měly být uzavřeny části pravého a levého pásu dálnice v km cca 144,600 – 135,000, kdy doprava bude svedena v obou směrech do jednoho jízdního pruhu. Od 15. června by pak měli řidiči využívat nově opravenou dálnici v běžném provozu ve všech jízdních pruzích.