„Dřevěný povalový chodník naučné stezky dovede návštěvníky až do nitra rašeliniště, kde je chodník zakončen vyhlídkovým přístřeškem,“ informovala Barbora Nováková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Český les.

Přírodní rezervace Podkovák se nachází přibližně dva a půl kilometru jihozápadně od Lesné a je chráněna od roku 1973. „Rezervace byla zřízena k ochraně vrchovištního rašeliniště s porosty borovice blatky a s výskytem charakteristických rostlinných druhů jako je klikva bahenní, kyhanka sivolistá, masožravka rosnatka okrouhlolistá nebo suchopýr pochvatý,“ doplnila Nováková.

Návštěvníkům umožní nová naučná stezka si tyto vzácné rostliny zblízka prohlédnout a podívat se, jak to v rašeliništi vypadá. „Na stezce se také o rašeliništi a jeho obyvatelích návštěvníci dozví plno zajímavých informací,“ dodala Nováková.

Sraz pro ty, kteří chtějí být přítomni slavnostnímu otevření, je v sobotu 10. října ve 13.30 hodin na bývalé hájovně Rendezvous u Lesné. Odtud bude zajištěn kyvadlový autobus, který zaveze návštěvníky akce k naučné stezce, kde bude slavnostní přípitek a stezka se oficiálně otevře. „Po zahájení se návštěvníci přesunou společnou procházkou dlouhou asi jeden a půl kilometru na Malou Rendezvous, kde bude připraveno občerstvení a příjemná hudba v podání Junior Dixielandu ze Základní umělecké školy Mariánské Lázně,“ sdělila Deníku mluvčí Správy CHKO Český les.

Naučnou stezku vybudoval Český svaz ochránců přírody Sylva Lunae ve spolupráci se Správou CHKO Český les a Lesy České republiky, lesní správou Přimda, za pomoci sponzorského příspěvku.

Barbora Nováková