V současné době je většina kalamity již zpracována. „Naštěstí lesní porosty má město pojištěné. A mohu říct, že tak devadesát devět procent kalamitního dřeva už se nám podařilo zpracovat,“ potvrdil Deníku místostarosta Jiří Kadera.

A město zároveň pokročilo v novém zalesňování vichřicí zdecimovaných lokalit městských lesů. „Právě například část lesa na svahu kolem kapličky a cesty ke zřícenině patřila k nejpostiženějším. Kde to bylo možné, tam jsme prostor znovu zalesnili,“ uvedl dále místostarosta a dodal, že v novém lese porostou stromy, které jsou pro lokalitu nejvíce vhodné, tedy hlavně duby a jedle.

„Nevyhýbáme se ani smrku, ale tento strom nehraje prim,“ doplnil Kadera.

Radnice rovněž odstranila škody, které vznikly na dalším majetku města. „Tam jsme ale naštěstí žádné velké škody neutrpěli,“ uzavřel místostarosta.

Velké škody utrpěly v září při vichřici v okolí Přimdy také Kolowratovy lesy. Jak tehdy informoval Deník jednatel společnosti Vladimír Šístek, k zemi padla prakticky roční produkce dřeva. „Na odstraňování kalamitního dřeva neustále pracujeme, hotovo bychom měli mít koncem května,“ uvedl. Dřevo je sice různě znehodnoceno, ale většinu se ho podařilo prodat. Zalesňovat kalamitní plochy bude společnost na podzim.