Pokud patříte k těm, kteří raději než nákupy v obchodních centrech tráví čas v přírodě, neváhejte nahlížet do kalendáře akcí z programu Pojďte s námi do přírody 2024, který právě vyšel. Šestapadesát barevných stran zve na různé vycházky s průvodci, přednášky, besedy, výstavy a další v západočeském regionu.

Pro zájemce o přírodu chráněné krajinné oblasti Český les je jako každoročně připravena řada komentovaných vycházek do přírody, navštíví místa, kam by se jen těžko sami dostali. „S průvodcem se návštěvník může dostat do míst, která nejsou běžně přístupná, a dozvědět se spoustu zajímavých informací. V květnu se s námi můžete vydat např. za obojživelníky do přírodní památky Na Kolmu, za historií česko-bavorského pohraničí do okolí Pleše, za mokřadní faunou podél milířů a vodních mlýnů nebo za orchidejemi do přírodní památky Louka u Staré Huti. V červnu vás zveme za bezobratlými do přírodní památky Veský mlýn, za vodními ptáky do okolí Tisovských rybníků nebo za přírodou a historií na Žďár, “ říká Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les.

Matěj Houška při zahájení loňské pstruhové sezóny.
Začala pstruhová sezóna, poznáte i jiné ryby z revírů západu Čech?

Tištěná verze kalendáře v podobě brožury je zdarma k dostání v regionálních informačních centrech, k dostání jsou také v muzeích a nabízí ji i pracoviště AOPK ČR v Plzeňském a Karlovarském kraji. „V kalendáři nechybí ani naše tradiční akce Den Českého lesa, který se letos koná v červnu v Halži a představí různé druhy hmyzích opylovačů, ani Mezinárodní noc pro netopýry, která se uskuteční koncem srpna na zámku v Červeném Poříčí, “ doplňuje Daniela Hlinková.

K dispozici je také elektronická verze kalendáře a to na internetových stránkách www.ceskyles.nature.cz. „Na požádání vám kalendář zašleme také emailem,“ uvedla dále Hlinková.

Kalendář je výjimečný tím, že na jeho tvorbě spolupracují neziskové organizace, státní správa i příspěvkové organizace. Mezi hlavní organizátory patří Muzeum Cheb, AOPK ČR a MEZI LESY, z.s.