U velmi starých kamenných kostelů v Bretani často vidíme kamenné plastiky, kalvárie, znázorňující utrpení Krista. Když jsem měl to štěstí a mohl tento kraj projet, připadala mi ta místa povědomá, ačkoli jsem tam byl poprvé. Začalo mi svítat. Okolo Plané máme mnoho kamenných památek, které velmi připomínají ty krásné bretaňské. Jsou to kříže a sochy kameníka Georga Böhma, který tvořil v polovině 19. století. Tento umělec žil ve Studánce a byl pouhým kameníkem, který umění nikdy nestudoval. Přesto nám zanechal velké množství kamenných barokních soch a křížů, které najdeme od Domažlic až po Mariánské Lázně. Kříže jsou velmi monumentální, vysoké kolem pěti metrů. Mnohdy je však ani nevnímáme, protože jsou obrostlé stromy, zašlé a nenápadné.

Chceme-li si udělat kolem Plané malý „bretaňský“ okruh, pojedeme silničkou na Chodský Újezd – kdysi Svatý Kříž. Hned za odbočkou ze silnice na Tachov uvidíme po pravé straně silnice první kříž . Tak jako většina ostatních je značně poškozen a chybí mu část původních plastik. V Horní Jadruži na návsi najdeme ve velmi dobrém stavu krásnou sochu sv. Jana Nepomuckého. Kousek nad sochou je druhý kříž s letopočtem 1836. Před Chodským Újezdem se po levé straně silnice skrývá mezi stromy třetí kříž. Ten není v dobrém stavu, kdosi se ho někdo snažil zachránit stažením ocelovými obručemi. najdeme Na hřbitově v Chodském Újezdě je čtvrtý kříž, který není tak zdobný, zato se na něm zachovala velká plastika litinového Krista, ta zřejmě zdobila i ostatní kříže. U hřbitovní zdi jsou krásná boží muka s letopočtem 1842. Ve vsi před domem č.57 proti hospodě se nachází starší boží muka s letopočtem 1694.

Vraťme se však k Böhmovi a pokračujme po silnici směrem na Zadní Chodov. Za vesnici po levé straně silnice je mezi vzrostlými stromy skryt pátý kříž. Ze Zadního Chodova odbočíme na Kyjov. Na návsi mineme sochu Jana Nepomuckého, pokračujeme kolem statku na polní cestu a zde nalezneme torzo šestého kříže. Na silnici z Kyjova do Plané odbočíme vpravo na polní cestu v místě lesní skládky, před pastvinou opět doprava a v remízku je poslední kříž našeho putování, nedávno opravený. Kříž pochází z roku 1840 a nechala ho zhotovit rodina a Wurdak z čísla popisného 33 v Horní Jadruži. Viděli jsme však jen malou část z díla tohoto pozoruhodného a dlouho neznámého umělce a jeho pokračovatelů. Celkový počet těch krásných pozdně barokních soch a křížů se v této krajině blíží ke stovce.

Miroslav Antropius