Tím skončila první etapa obnovy sochy Pieta a dále bude restaurátor vytvářet reliéfy. Jde o dílo kameníka a lidového sochaře Georga Böhma, který před více než sto padesáti lety žil, tvořil a také zemřel ve Studánce, kde bude socha umístěna. Právě podstavec sochy je díl, který se dochoval do dnes a z něhož je patrno jméno autora. Při jeho čištění přišel kamenosochař Nikitin na jednu zajímavost. Lidový kamenosochař Böhm se původně na podstavec podepsal Boehm. „Jenže při tesání písmen zřejmě došlo k nějaké nepřesnosti,“ říká Nikitin. První dvě písmena příjmení jsou správně, ale u „E“ jsou patrné známky, že na jeho místě vysekal nejprve písmeno „H“. „To ale kamenosochař předělal na nynější E a dále pokračoval posledními písmeny. Přičemž na M Böhmovi zbylo velice málo místa, a tak je písmenko vtěsnáno na malý prostor,“ ukázal Nikitin na podstavec.

Socha Pieta bude už druhou od Georga Böhma, kterou pro Studánku restauruje plánský kamenosochař. Ta první zdobí od roku 2007 studáneckou náves. Při příležitosti oslav šestistého výročí od uplynutí první písemné zmínky o obci tam byla odhalena zrekonstruovaná socha svatého Jiří.