V současnosti je v ulicích města umístěno šestnáct kamer. Pokud Tachov získá krajskou dotaci, rozšíří městský kamerový systém o dalších devět koncových bodů. Město se před tímto krokem obrátilo pomocí ankety na obyvatele, aby se k problematice vyjádřili. Položilo jim šest jednoduchých otázek.

„Anonymní dotazník zveřejněný na městských webových stránkách vyplnilo 259 občanů," uvedla vedoucí odboru rozvoje a evropské integrace Helena Červinková. „Myslím, že je to odpovídající vzorek, v němž bylo rovnoměrné zastoupení žen i mužů, dospělých i nezletilců. Ve většině případů jsme překvapivě zaznamenali vzájemnou shodu v názorech respondentů a to bez rozdílu pohlaví i věku. Vesměs se shodli například na tom, že se pod dohledem kamerového systému cítí bezpečněji. Nejvýraznější rozdíl byl v odpovědích na otázku, zda podporují rozšíření kamerového sytému. Zde souhlasí více než tři čtvrtiny dospělých, naopak nezletilých jen o málo víc než třetina," uvedla k výsledkům ankety Helena Červinková.

„V takový výsledek ankety jsem věřil," řekl starosta Ladislav Macák. „Kamerový systém pomáhá nejen k objasňování kriminálních či vandalských činů, ale i v případech, kdy se jedná o záchranu života. Mnohokrát vyjížděli strážníci k člověku, jehož kolaps zaznamenaly kamery."

To strážníci potvrzují. „U takových případů, kdy se někomu udělá špatně, zasahujeme poměrně často," uvedl vrchní strážník Miroslav Litomerický. „Obsluha kamer hlásí i to, když někomu dojdou v autě pohonné hmoty nebo má poruchu auta a zablokuje provoz."

Více o kamerovém systému v Tachově najdete v pátečním vydání tištěného Tachovského deníku.