„Na ten jsou napojeny všechny objekty patřící městu, tedy školy, školky, zámek a další. Vyústění zde má také čtrnáct kamer, které jsou rozmístěny po Tachově,“ uvedl starosta Ladislav Macák. Napojit na pult soukromé objekty nelze. „Nemůže sloužit ke komerčnímu využití, protože je placen z peněz města,“ vysvětlil starosta.

Kamery jsou rozmístěny v potencionálně problémových částech města, například tam, kde často dochází k porušování pořádku. „Teď je takovým místem Rokycanova ulice, kde vandalové házejí do Mže kontejnery s odpadky a další věci. Často řádí také u sportovišť, zejména u Rychty,“ řekl Macák.

Někteří lidé mají pocit, že kamery jim narušují soukromí. „Je to absolutní nesmysl, jsou instalovány pro zvýšení bezpečnosti občanů,“ míní starosta. A doplnil ho Ladislav Opava, který u pultu pracuje: „Tam, kde by mohlo hrozit narušení soukromí jsou zabíraná okna softwarově rozostřena. Navíc všichni, kteří tu pracujeme jsme prošli kurzem a jsme vázáni zachováváním mlčenlivosti.“

Na monitorech nejsou rozpoznatelné obličeje lidí. Jen v případě konkrétní situace obsluha tvář přiblíží. „Záznamy pravidelně využívá státní policie – kriminálka, dopravka i obvod,“ řekl Opava. Pomohli v případech lidí, kterým se na ulici udělalo špatně a zkolabovali. Bohužel, často se povalují po ulicích i opilci. Kamery usvědčily zloděje, výtržníky. „Zrovna nedávno popíjela na nádvoří zámku parta mladých a dělali tam nepořádek. Na místo jeli strážníci a výtržníky nechali místo uklidit.“

Sledovat v průběhu dvanáctihodinové služby najednou tolik výstupů z kamer asi není nic jednoduchého. „Za ty roky už to máme zažité. Když se objeví na monitoru něco neobvyklého, co tam normálně nepatří, okamžitě nás to takzvaně praští do očí,“ vysvětlil Opava.