„Vybudování kanalizace nám tady za řekou dost chybí. Nežádáme o nic víc než o to, co je v centru města již celé roky samozřejmostí. Bydlím v této části Stříbra již 35 let, ale nemám tady ani tak základní věc jako je fungující kanalizace, kterou najdu v každé větší vesnici v okolí,“ uvedl Josef Klepsa ze Stříbra.

Na otázku ohledně výstavby kanalizace v Plzeňské a Stodské ulici odpověděl starosta města Stříbra Miroslav Nenutil. „Projekt na odkanalizování jižního předměstí máme vypracován. Prozatím jsme začali s výstavbou kanalizace v Americké ulici. Jedná se o celkovou investici řádově v desítkách milionů korun. a město v současné době nemá takové finančními prostředky, aby bylo schopno realizaci tohoto projektu zafinancovat. Firma, která se nám ve Stříbře o kanalizace stará, proto podala žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí. O přidělení této dotace by se mělo rozhodnout již koncem roku,“ vysvětlil Nenutil.

„Pokud bude přidělení dotace schváleno, potrvají potřebné legislativní přípravy zhruba šest měsíců. Koncem příštího roku by se tak mohlo začít s výstavbou kanalizace. V případě, že nám dotace přidělěna nebude, požádáme o ni opakovaně. Projekt Čistá Berounka, jehož součástí je i odkanalizování města Stříbra měl být dokončen v roce 2010,“ dodal Nenutil.

S výstavbou kanalizace úzce souvisí vybudování chodníků podél frekventovaných komunikací. „ Zkuste si vyjít bez chodníku na Stodskou ulici, která je vlastně nájezd na dálnici, nebo se projděte po Plzeňské ulici, což je frekventovaná výpadovka z města. Na opačnou stranu vozovky v Plzeňské se bezpečně také nedostanete, protože od odbočky k vlakovému nádraží až po výjezd z města nenajdete jediný přechod pro chodce, přitom řada řidičů ani nerespektuje předepsanou rychlost jízdy,“ poukázal Klepsa.

„Na výstavbu chodníků v této části města ještě nemáme připraven projekt, protože chodníky přijdou na řadu až po vybudování nové kanalizace. Jsme si ale vědomi toho, že výstavba chodníků zde musí bezprostředně následovat výstavbu kanalizace, dodal starosta Nenutil.