„Pravoslavná církev si kapli ze svých prostředků opravila, užívá ji, udržuje v pořádku a pravidelně zde koná bohoslužby. Kaple je ovšem ve vlastnictví obce a v něm také zůstane, ovšem s tím, že bude v trvalém užívání pravoslavné farnosti. Budou se o ni nadále starat a pokud budou potřebovat od obce nějakou pomoc, jsme připraveni vyjít věřícícm vstříc,“ vyjádřil se starosta Halže.

Kaple původně sloužila římsko katolické církvi. Po poválečném vystěhování německého obyvatelstva z Branky se jí ujali právě pravoslavní věřící, kteří tvořili velkou část obyvatelstva, jež Branku a okolí po válce osídlilo. Pravoslavné církvi tak slouží šest desetiletí a je zasvěcena sv. Bohorodici, neboli Matce Boží.

„Branka je mimořádná tím, že se zde každý rok při liturgii ke svaté Bohorodici schází mnoho věřících a hostů z různých míst. Tedy nejen místních, ale vlastně z celé farnosti Milíře, z celého Tachovska a z dalších koutů Čech, Moravy i Podkarpatí,“ sdělil nám metropolita Kryštof, nejvyšší představitel pravoslavné církve v České republice, který liturgii v Brance celebroval.

„Péče, kterou místní věřící kapličce v Brance věnují, vyvrcholila tím, že se obec rozhodla poskytnout nám tento objekt do trvalé péče. Toho si nesmírně vážíme,“ dodal metropolita s tím, že největší radost má z toho, že se v Brance podařilo překonat všechny mezilidské bariéry. „Důkazem toho je nejen velké množství věřících z různých míst při liturgiích, ale třeba i to, že se těchto obřadů účastní i původní rodáci, kteří dnes žijí v Německu a můžeme je řadit k našim přátelům. A právě v odpuštění a přátelství se nalézá bohatství a to jsme tady v Brance dokázali,“ uvedl metropolita Kryštof.