„Kaple byla opravena, firma, která opravu prováděla, má s podobnými pracemi bohaté zkušenosti. Vše bylo navíc konzultováno s odborem památkové péče v Tachově, který vydala souhlas s provedením opravy. S odvedenou prací jsem naprosto spokojen,“ řekl Deníku starosta městysu Chodová Planá Luboš Hlačík.

Ten si rozhodně nikterak nestěžuje ani pořadatele automobilových závodů. „Pořadatelé se chovají velmi korektně. Celá nešťastná událost mi byla tehdy v sobotu nahlášena deset minut poté, co k havárii došlo, obratem se vše začalo řešit s pojišťovnou,“ uvedl starosta.

Nepříjemná událost, ke které došlo v průběhu závodů do vrchu v srpnu letošního roku, kdy byla nabourána jedním soutěžním vozidlem barokní kaplička u silnice k Boněnovu, vyvolala vlnu dohadů. Názory na pořádání podobných závodů se různí.

„Chtěl bych se zastat skvělých pořadatelů  Krušnohorského poháru do vrchu. Jezdíme na něj jako fanouškové několik let, nikdy nebyl problém,“ napsal do redakce Deníku Jiří K. ze Stříbra. „Co vím, tak lidé v Michalových Horách tyto závody chtějí nadále, nemají s nimi problém,“ dodává s tím, že podle jeho informací podobně smýšlejí i obyvatelé Úterý, kde se jeden ze závodů seriálu také jezdí.

A proti závodům nemá nic ani samotné vedení Chodové Plané. „K celé akci jsem dostal od místních obyvatel pouze jednu malou připomínku, a i tu budeme v příštích ročnících brát na zřetel. Od diváků jsem měl celou řadu kladných ohlasů. Pro nás je prvořadý názor obyvatel Michalových Hor a ti s pořádáním závodu nemají žádný problém, takže rozhodně nebudeme bránit ani dalším ročníkům Krušnohorského poháru,“ vyjádřil postoj vedení městysu starosta Luboš Hlačík. „Stát se při závodech může leccos kdykoliv kdekoliv. Opravu kaple jsme zajistili. Tím, že jsme závody odsouhlasili, považovali jsme se částečně za pořadatele a tak jsme k tomu přistoupili. Zajistili jsme odstranění následků. Škodu uhradila pojišťovna,“ uvedl dále.

Jiného názoru je Antonín Hříbal z Chodové Plané. „Burácení motorů na cestě, která je zároveň hranicí Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les je myslím přinejmenším nevhodné. Navíc při podobných závodech někdy dochází k poškození okolních staveb, což je právě tento příklad důkazem. Myslím si, že závody nepatří na silnici, ale na uzavřené okruhy,“ trvá si na svém.

Krušnohorský pohár se do Chodové Plané vrátí ještě 25. listopadu, kdy v partnerském pivovaru Chodovar proběhne závěrečné vyhlášení sezony 2023.