Žil, byl v jednom království jeden princ. Byl mladý, moudrý, studovaný, ambiciózní… Jmenoval se Kája. Jeho tatínek, král Čechů, mu pomohl k tomu, aby si ho v ještě větším království římském zvolili za krále. Mladý Kája se s tímto jménem stal již čtvrtým. Volba měla jeden háček. Vté době Kájova nová říše jednoho krále již měla. Byl jím papežem zatracený Luďa z Bavor. Oba králové se nemuseli. Vzdorovali sobě a království vadlo. Jednoho dne Kája bouchnul pěstí do stolu a zvolal: „Já Kája, toho jména čtvrtý, tomu bavorskému Luďovi nabančím.“ Svolal české zemské vojsko, ba i bratrance ze sousední země k té mele přizval. Příštího dne vsedl na kůň a vyrazil k velkému hvozdu na hranici s Bavory.

Vtéže době k němu z Bavor věrný posel pospíchá. Za královským městem Tachovem, ve vísce zvané Pernolec, se posel od vladyky Pernolta dovídá, že co chvíli Kája tam po Zlaté cestě přišedše, by výroční trh tam zřel. Taktéž aby sobě nohy omýti nechal tak, jak již v dávných dobách v tomto místě králům stalo se zvykem. Setkávají se, král i posel. Posel králi Kájovi, toho jména čtvrtému, tuto, pro Káju radostnou, pro Luďu však krvavou událost, barvitě takto líčí: „Věz můj králi…“

Rekonstrukce této historické „události“ uskuteční se přímo v místě činu o 16. hodině odpolední v sobotu 21. července.

V Pernolci čirou náhodou taktéž výroční trh s přemnohými řemeslnými zázraky k vidění bude. Hraniční hvozd, jenž Českým lesem od pradávna se zove, je domovem i současných strážců z obou stran hranice, jak z Čech, tak i z Bavor. Tito se ku slávě sobě i ku slávě říšské cesty z Prahy do Norimberka, zvané Zlatá, jež v Pernolci, bránou do hvozdu Českého lesa vstupuje, sejdou, aby zdejším chodským pivem připili na mír a na bratrství mezi nimi uzavřený. Hledáme svědky, kteří byli přítomní této dávné události, která se odehrála u pernolecké tvrze, aby se přihlásili v místě rekonstrukce děje a podali své svědectví. Uvítáme i svědectví těch, kterým o tom vypravovala bába prabáby. Ti, kteří o této události čirou náhodou nevíte z hola nic, přijďte se přesvědčit o její věrohodnosti.

Události v Pernolci začínají tuto sobotu a neděli od 9 hodin ráno. Slavnost za přispění EU z programu iniciativy INTERREG IIIA Přeshraniční spolupráce ČR – BAVORSKO Euregia Egrensis připravila občanská sdružení Terra Tachovia a Via Carolina.