Čistírnu odpadních vod a kanalizaci chce stavět obec Kšice. Majitelé domu, kolem kterého se má kanalizace kopat, se bojí, že statika jejich obydlí nevydrží.

„Loni jsme zjistili, že podél základů našeho domu povede kanalizace. Začali jsme se zajímat, zda blízkost výkopu nenaruší statiku,“ řekla Deníku Slávka Kasalová ze Kšic. „Starosta nám řekl, že kanalizace u našeho domu povede v hloubce sto osmdesáti centimetrů, ale přesnou vzdálenost výkopu od domu neuvedl. Při vědomí, že základy sahají pouze do šedesáti centimetrů, se bojíme o statiku domu. Požádali jsme tedy obec, aby nechala vypracovat statický posudek, který by vyloučil možnost vlivu stavby kanalizace na statiku. Starosta před rokem vypracování posudku slíbil, dodnes ale obecní úřad situaci neobjasnil a statik tady také nebyl,“ dodala.

Kasalovi se pozastavují také na nezohlednění potřebného spádu potrubí pro napojení jejich jímky. „Abychom mohli naši jímku napojit na kanalizaci, potřebujeme, aby potrubí vedlo v hloubce dvou a půl metru. Plánovaná hloubka je prý ale pro kanalizační vedení dostačující. Tři metry budou pouze u pohostinství a domu v jeho sousedství,“ doplnila Kasalová s tím, že pohostinství je přitom od domu Kasalových vzdáleno zhruba 20 metrů. „Podle obce si máme pro vypouštění kalů z jímky do kanalizace pořídit čerpadlo. Odborník nám však řekl, že můžeme počítat s výměnou tohoto čerpadla každý rok, protože takovou námahu nevydrží. Když si spočítám náklady na vybudování přípojky, osmitisícovou spoluúčast obci a náklady na pořízení pouze prvního čerpadla, mohu za tyto peníze nechávat vyvážet jímku více než dvacet let. Teď, jak se blíží samotná výstavba, trnu hrůzou, co s naším domem bude. Několik měsíců už v noci strachy nespím,“ dodala Kasalová.

Podle odborníků není vyjádření statika vždy nutné. „Obecně platí pravidlo, že v případě plánované stavby kanalizace dva metry od budovy není třeba vyjádření statika. To platí, pokud je proveden geologický průzkum podloží a pažení kanalizace je přizpůsobeno blízkosti domu. Pokud ale kanalizace povede například padesát centimetrů od budovy, rozhodně bych statika přivolal. Největším rizikem je však v těchto případech mechanika používaná při výkopech, která vyvolává otřesy,“ řekl Deníku statik Karel Eliášek.

„Na výstavbu kanalizace má obec Kšice stavební povolení. Paní Kasalová se v srpnu roku 2008 zúčastnila stavebního řízení, žádnou námitku ale nevznesla. Nicméně je pravda, že kanalizace povede kolem její nemovitosti v hloubce dvou metrů,“ řekla nám Dana Rožánková z Vodoprávního úřadu ve Stříbře.

„Statický průzkum máme v plánu. Letos nám dojdou peníze na další stavbu, takže se k výstavbě kanalizace nedostaneme, ale příští rok tam budeme muset něco takového udělat,,“ řekl Deníku starosta Kšic František Špelina.