Ukázky ze života Keltů, odívání a řemeslných dovedností jednoho z nejvýznamnějších a nejstarších kmenů obývající naše území do stříbrské expozice připravili členové keltské společností Vousův kmen.

Zahájení vernisáže a úvodního slova se ujal odborník na keltskou historii profesor Pavel Břicháček z Jihočeské univerzity. Návštěvníkům krátce vyprávěl o pobytu Keltů na našem území. „Keltové byli velmi zruční řemeslníci a dodnes například výroba jejich spon zůstává záhadou, jak je s tehdejšími nástroji mohli v takové kvalitě vyrobit,“ řekl hned úvodem profesor a pokračoval. „Keltové se ale stejně jako jiné národy velmi zajímali o zlato a železo, kterého u nás byly velké zásoby. Na západě Čech zanechali své stopy především v oblasti Kšic, kde po nich nalézáme velké železné mohyly, některé jistě teprve čekají na své objevení,“ doplnil Pavel Břicháček.

Odchod a postupné vyhlazení Keltů z našeho území pak způsobil další bojový kmen, původem z Rumunska, kterým byli Dákové, objasnil profesor.

Ještě než se návštěvníci rozhlédli po vystavených exponátech, představil jim jí Radim Sulika, člen Vousova kmene. „Snažíme se žít podle keltské tradice. Vousův kmen má vlastní skanzen v obci Jivjany, pravidelně zde vystupujeme a předvádíme ukázky řemeslného i bojového umění Keltů. Já sám jsem přijal keltské jméno a jmenuji se Indutiomaros,“ uvedl mimo jiné.

Zahájení výstavy se zúčastnil také Jaroslav Kupec ze Stříbra. „Jsem moc rád, že se výstava pořádá, exponáty jsou moc pěkné a ještě si je podrobně prohlédnu. Snažím se navštěvovat všechny akce, které se tady ve Stříbře dějí, na sezení u televize je vždycky času dost,“ usmál se sympatický návštěvník.

Výstavu v městském muzeu ve Stříbře můžete navštívit do 16. února a otevřena bude každé úterý až pátek od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.