„Jak již byla veřejnost informována, město vyhlásilo architektonickou soutěž na přestavbu kina. Z došlých návrhů byl vybrán jeden vítězný a architektonické studio, které tento návrh do soutěže zaslalo, zpracovalo také projektovou dokumentaci," uvedla starostka Plané Martina Němečková.

Radnice také vybrala na základě soutěže dodavatele stavby. „Práce začnou příští měsíc a trvat by měly celý rok. Kino v nové podobě by tak mělo zahájit provoz v srpnu roku 2017," dodala starostka s tím, že se nepodařilo najít vhodný dotační titul, a tak náklady ve výši cca 21 milionů korun bude hradit z rozpočtu město.

Ze současného Plánského biografu, jak se zařízení nazývá, zůstane víceméně pouze čelní strana, zbytek stavby čeká totální změna. Jak uvedla starostka, prostory se rozdělí na tři hlavní úseky. Ten první bude zahrnovat vstupní část, zázemí, kavárnu a společné prostory. Druhým úsekem bude tzv. malý sál, tedy prostor pro zhruba třicet lidí, který může sloužit přednáškám, besedám a menším akcím. Třetí hlavní částí bude velký sál. Ten bude mít obrácenou dispozici oproti současnému, pódium tedy bude na opačné straně než to dnešní. Velký sál navíc bude víceúčelový, Planá tak konečně dostane sál pro pořádání plesů a tanečních večerů, navíc budou jeho součástí teleskopické stupně pro vytvoření hlediště kina.

Plánský biograf se s diváky rozloučí filmy Král Šumavy a Drsná Planina. Městské kulturní středisko, jak uvedlo, tyto filmy vybralo zcela záměrně. „Král Šumavy zahajoval promítání našeho kina v prosinci 1959. V Drsné Planině si zahrálo mnoho lidí z Plané," vysvětlilo kulturní středisko.

Něco z historie najdete zde:
Odborníků, jako byl Jiří Kalaš, je málo, shodli se přátelé