Poté plánské kino utichlo a v těchto dnech tam probíhají intenzivní bourací práce, které předcházejí stavbě nového kina. To se nyní asi na jeden rok pro veřejnost odmlčí a uvnitř zvuky filmové vystřídá hlomoz bouracích kladiv, majzlíků a palic.

"Vše se od základů změní, zůstane pouze čelní strana. Vnitřní prostory se rozdělí na tři hlavní úseky. V prvním bude vstupní část, kavárna a společné prostory. V druhém malý sál pro zhruba třicet lidí, ten bude sloužit přednáškám, besedám a menším akcím. V třetí části bude velký sál s obrácenou dispozicí oproti současnému," řekla Deníku starostka města Planá Martina Němečková a dodala: „Velký sál navíc bude víceúčelový, Planá tak konečně dostane sál pro pořádání plesů a tanečních večerů."

Co ale z dnešní podoby kina zůstane, jsou dva obrazy u vchodu, tedy Chodové a pohraničníci. „Tyto fresky byly objeveny až po započetí bouracích prací, doposud byly překryté omítkou a obložením. Myslíme si, že je ale škoda je nenávratně zbourat," řekla Milena Nová z MKS v Plané. „Jsme nyní v intenzivní spolupráci s architektonickým studiem, které pro nás dělalo nový návrh kina a přemýšlíme, jakým způsobem bude možné fresky zachovat pro další generace. Zřejmě je nenecháme odkryté, to by narušovalo nové moderní pojetí kina, v úvahu připadá, že budou opět překryté omítkou," dodala Nová. Fresky Chodů a pohraničníků na stěnách Plánského biografu jsou památkou na ty, kteří se na výstavbě kina koncem padesátých let také podíleli.

Jaroslava Hohlová