Tematické přírodovědné otázky potrápily malé i velké. Nakonec se díky revírníkovým znalostem všichni přítomní dočkali správných odpovědí a navíc se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Vyprávění se stočilo i na aktuální problém lesů, kterým je kůrovec a škody, které v lese svojí přítomností působí. Revírník přítomným také vysvětlil, jak se počítá množství pokáceného dřeva. Velkou pozornost upoutala ukázka shozeného paroží, určování dřeva jednotlivých stromů a jejich stáří. „Při dnešní procházce nám šlo o to, aby si lidé udělali lepší představu a dozvěděli se více o práci lesního správce. Co všechno je v lese potřeba dělat, aby se mu dobře dařilo,“ vysvětlil Deníku průvodce Martin Tůma.

Závěr povedené akce, které počasí přálo, byl zakončen oblíbeným pečením buřtů a spoustou her, při kterých se nakonec dobře pobavili děti i dospělí.

Speciální oslava k Mezinárodnímu dni biologické rozmanitosti se koná v sobotu v Klenčí pod Čerchovem.
Dům přírody Českého lesa chystá dopoledne plné her