Projekt rozjednalo již v červnu roku 2018 vedení města, kdy žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Místní akční skupiny Český Západ. Poskytovatelem dotace byl Integrovaný regionální operační programu (IROP). Jednalo se o finanční prostředky z fondů EU zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech. V současné době spěje akce ke konci, žáci se po návratu do školních lavic mohou těšit na spoustu nového a pro ně jistě zajímavého výukového materiálu.

V rámci Školního vzdělávacího programu má ve svém výukovém plánu kladrubská škola předmět Svět práce. Pod tímto pojmem je shrnuto mimo jiné hospodaření na školním pozemku či ruční práce v dílně a nově také vaření. Zde žáci získávají vědomosti, dovednosti a návyky pro běžný život. Rozvíjejí motorické a tvořivé schopnosti a dovednosti, seznamují se s pracovními postupy, dodržováním zásad bezpečnosti. Učí se vzájemně spolupracovat, vyplňovat různé přihlášky, žádosti i napsat životopis. V rámci využití dotace se původně plánovalo, že největší část ze získaných peněz bude použita právě na dílenskou část. Následně vzniklo několik variant ohledně umístění učebny dílen, v nichž se počítalo i se vznikem mimoškolního centra, popřípadě s využitím některé ze stávajících učeben. Toto řešení se ukázalo příliš nákladné či nevyhovující, proto se od něj nakonec ustoupilo. A tak došlo k určitým kompromisům, kdy místo samostatné učebny dílen s vybavením, byla aktivita nahrazena nákupem drobného nářadí a hlavně moderními stavebnicemi. Další finance byly využity na pořízení nových počítačů s moderním softwarem, především na pořízení nové infrastruktury vnitřní LAN sítě.

Na dodávku spadl kus ledu, který se uvolnil z projíždějícího kamionu.
Řidiče dodávky trefil u Stříbra kus ledu uvolněný z kamionu

Velkou změnu zaznamenalo i vybavení cvičné kuchyňky. Tu již bylo potřeba celkově zrekonstruovat, vždyť sloužila svému účelu již od roku 1973. Veškeré zařízení bylo demontováno a nahrazeno novými zařizovacími předměty. Na náklady města byly provedeny nové rozvody elektřiny, odpadů i přívodu vody. Taktéž nová podlahová krytina a další práce spojené s rekonstrukcí byly hrazeny z městského rozpočtu. Z dotace byly následně pořízeny dvě kuchyňské linky, pracovní pult, nové elektrospotřebiče, nádobí a drobné kuchyňské potřeby. Na práci se žáky v nové cvičné kuchyňce se všichni velmi těší. "Výuka vaření byla jeden čas opomíjena, je dobře, že se do výuky vrací. Určitě není od věci, aby si děvčata zkusila osvojit alespoň minimální základy," shodují se pedagogové s rodiči.

Učitelé zaangažovaní v projektu počítají s vazbou mezi jednotlivými předměty. Do předmětu Svět práce - dílenská část byly například zakoupeny stavebnice Merkur, u nichž je možnost sestrojené modely naprogramovat. Učitelé Miroslav Cvrk s Petrem Kindelmannem plánují, že žáci seskupení do pracovních skupin budou moci mezi sebou soutěžit a zároveň se připravovat na nejrůznější soutěže. "Pořízením stavebnic, ale také drobného ručního nářadí, by se u dětí měla rozvíjet motorika, zručnost, prostorová představivost, orientace v plánech," těší se z nových předmětů Kindelmann. "Velkou radost mám z 3D tiskárny, kterou se nám podařilo též získat," pokračuje.

Ladislav Macák.
Starosta Tachova Ladislav Macák: Překvapilo mne navýšení byrokracie

Díky projektu se podařilo zasíťovat jednotlivé učebny, po celé škole pak rozmístit přístupové pointy WIFI připojení a do učebny informatiky získat 25 nových počítačů včetně základního softwaru. "V této době je toto už vlastně nezbytnou součástí nás všech a proto jsem velmi rád, že naše škola dosáhla na nové vybavení, které ještě více zvýší znalosti žáků v oblasti výpočetní techniky," řekl Deníku Miroslav Cvrk.

"Velké díky patří Janu Florianovi a jeho kolektivu z Místní akční skupiny Český západ, který nám s realizací především po dokladové stránce celého projektu velmi pomohl," vyjádřila poděkování starostka města Hana Floriánová. "Díky samozřejmě patří i všem zástupcům školy, kteří se podíleli na přípravě projektu i na jeho samotné realizaci," dodala starostka.

Celková výše dotace činí 1,1 milionu korun, podíl města 58 tisíc. Náklady města na rekonstrukci cvičné kuchyně při stavební části dosáhly zhruba půl milionu korun.