Krom toho si pod vedením lektorky Miroslavy Škorvánkové zahrály několik kolektivních her, při nichž se z muzejního sálu nesl smích až do dolního patra muzea. Když s dobrou náladou odcházela děcka domů, ve dveřích se zvědavě ptala, zdali si budou moci akci zopakovat. Hodná teta Mirka jim slíbila, že pro ně určitě zase brzo něco připraví. Zájemci se tak již nyní mohou těšit na říjnové tvoření, termín bude včas upřesněn na webu Města Kladruby.