Na objektu samotném probíhá od loňského roku rekonstrukce, při které se upravují doposud veřejnosti nepřístupné části kláštera. Z tohoto důvodu byly prohlídkové trasy omezeny pouze na klášterní kostel. Ovšem ani zkrácení prohlídkových tras však návštěvníky od možnosti navštívit Santiniho dílo neodradilo, a tak i přes koronovirovou pandemii kladrubský klášter navštívilo téměř 9 000 návštěvníků.

Navzdory náročné sezóně pracovníci kláštera nezaháleli. Začalo se zde totiž s restaurováním více než 170 předmětů historického mobiliáře. Jedná se o předměty, které budou instalovány na nových prohlídkových trasách zpřístupněných v roce 2023.

V klášteře to v letních měsících opravdu žilo. Proběhl zde tradiční hudební festival Kladrubské léto či jeden z koncertů Svatojánského festivalu, konaly se zde netradiční prohlídky z cyklu Monastýrování, Víme, kudy chodíme a další různé přednášky. Všechny tyto akce se setkaly s velmi pozitivními reakcemi návštěvníků. Kulturní život bude v klášteře pokračovat i v zimních měsících. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se konají různé bohoslužby a mše, plánuje se vánoční koncert, tradiční rozdávání betlémského světla a také oblíbený oživený betlém.

"Letošní rok hodnotím, i navzdory pozdějšímu začátku, opravdu kladně,“ říká kastelán kláštera Milan Zoubek. „Návštěvníky bych si dovolil určitě pozvat na Street food festival, který v klášteře proběhne v neděli 31. října a zakončí tak naši návštěvnickou sezónu.“

A na jaké akce se můžete těšit v příštím roce? „Prozatím zůstáváme u tradičních akcí, které byly jmenovány a určitě netradiční prohlídky,“ slibuje kastelán.