Jedná se o investici, která je určena na vybudování kompletních inženýrských sítí včetně optického kabelu, veřejného osvětlení a komunikací v lokalitě v západní části města. „Práce na zasíťování této lokality už byly zahájeny na podzim loňského roku a budou pokračovat také v roce letošním. Termín dokončení prací byl stanoven na listopad,“ sdělila Deníku starostka města Hana Floriánová.

Lokalita v západní části města navazuje na již existující a vznikne zde dvaatřicet stavebních parcel. Zájem o ně je veliký. „Naprostou většinu těchto pozemků už se nám podařilo zájemcům o výstavbu prodat,“ potvrdila Deníku starostka.

Další nemalou investicí, se kterou město Kladruby v letošním roce počítá, je oprava Kostelní ulice. Jedná se o úsek pod kostelem okolo bytovek, kde dostane vozovka nový povrch, částečně bude posunut chodník a především zde vzniknou nová parkovací místa pro obyvatele bytových domů. Z rozpočtu bude vyčleněno pět milionů korun.

Horníci vítali nový rok pochodem po jámách.
FOTO: Horníci vítali nový rok pochodem po jámách