Vytvářet lepší životní prostředí pro své obyvatele se neustále snaží vedení města Kladruby. V minulosti se již několikrát spolupodílelo na výsadbě alejí v okolí města a jeho spádových obcích. Míní v tom pokračovat i letos, a navíc se chystá vybudovat rozlehlý park nedaleko ulice Návětrná. Tím by vznikl prstenec vegetace okolo nedávno vystavěných rodinných domů včetně a herních prvků vyrobených z přírodních materiálů.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V parkové ploše na západ od Kladrub by mělo být vysazeno 191 listnatých stromů, z nichž část bude ovocných, a dále pak 4859 kusů keřů. Park by měl plnit rovněž ekologickou funkci. V jeho severní části bude založena květnatá louka o rozměru 3400 m2. Ta bude osazena květinovou směsí lučních květů, která by měla vábit hmyz. Prostorný park nabídne klidný odpočinek, ale také zábavu. Výrazným prvkem by měl být kruhový kamenný labyrint v jižní části území včetně do terénu zapadajících laviček a seskupení žulových oblých kamenů. Chybět nebude dřevěná socha ženy ztvárňující říčku Úhlavku, informační tabule a odpadkové koše.

V plánu rozvoje má město Kladruby náklady na vybudování parku vyčísleny částkou 12 milionů korun. Jeho vznik je ale podmíněn ziskem dotace. „V současné době neumím říct, kdy začneme s realizací. Podali jsme žádost o dotaci a čekáme na její zpracování. Teprve ve chvíli, kdy budeme mít jasno, zda-li byla městu dotace přidělena či nikoliv, budeme plánovat a řešit i jednotlivé termíny realizace,“ řekla Deníku starostka města Kladruby Hana Floriánová. Zároveň dodala, že dle zpracovaného projektu by park měl nejen ovlivnit větrnou a vodní erozi, ale také by měl ochránit zástavbu před zemědělskou činností na navazujících polích.

Sochu sv. Jana Nepomuckého tvoří pro město Kladruby kamenosochař Jiří Kouři z Tuněchod.
Podívejte se, jak vzniká nová socha sv. Jana Nepomuckého pro Kladruby

„Za každý vysazený strom a keř budeme rádi. O plánu na vybudování parku vím a těšíme se na něj. Sice teď chodíme na dlouhé túry do okolí, ale ke stáru a třeba s vnoučátkem v kočárku to bude hezký okruh,“ řekla Deníku Helena Kokrmentová, která bydlí v domě nedaleko.