„Oba nové projekty kladně prošly hodnocením a v současné době čekáme na vydání Rozhodnutí o přidělení dotace od Ministerstva kultury,“ sdělil Milan Zoubek.

První projekt - obnova konventní kaple

Týká se prostoru bývalé kaple v severozápadním nároží Nového konventu od K. I. Dientzenhofera. Celý prostor je dle kastelánových slov výrazně poškozen nevhodným využitím v době po zrušení kláštera, kdy byl rozdělen příčkami na dvě patra a několik bytových jednotek pro zaměstnance zámeckého pivovaru. Na kapli se pak značně podepsala také dlouholetá absence údržby, nevhodné adaptační zásahy a zčásti také povětrnostní vlivy v důsledku chybějících okenních výplní. „Prostor více jak 60 let nikdo smysluplně nevyužíval. V konventní kapli je již pouze torzálně dochovaná původní barokní výmalba. Všechny omítky a podlaha jsou zde velmi poškozené a silně degradované, chybí okna, chybí podlaha a kaple postrádá vybavení,“ popsal místo Milan Zoubek.

Obnova kaple bude probíhat v restaurátorském režimu, v rámci projektu budou památkáři do kaple pořizovat také mobiliář. Bude se jednat o základní vybavení kaple, které umožní prostor vysvětit a používat ke konání bohoslužeb. Pokud půjde vše podle plánu, bude obnova kaple dokončena nejpozději do konce roku 2028. Následně bude zpřístupněna veřejnosti v rámci prohlídek, bohoslužeb, kulturních akcí a svatebních obřadů.

close Do prostorů nového konventu se zatím veřejnost nedostane. info Zdroj: Deník/Monika Šavlová zoom_in Do prostorů nového konventu se zatím veřejnost nedostane.

Rajská zahrada rozkvete a bude i osvícena

Druhým projektem, do kterého se v benediktinském klášteře chtějí co nejdříve pustit, je obnova rajského dvora Nového konventu včetně tří místností v přízemí severního křídla Nového konventu.

Samotný rajský dvůr je v současné době upravený jako provizorní travnatá plocha s nepříliš hojnou květenou a je přístupný veřejnosti. Dvůr je bez vybavení mobiliářem pro návštěvníky, s nedostatečným odvodněním a návštěvníci si sem najdou cestu zřídkakdy. I na místnostech v přízemí konventu je znát zub času, kdy více jak 60 let nebyly prostory nikterak využívání a dlouhodobě se neudržovaly. To by měla změnit právě plánovaná rekonstrukce.

„Plocha rajského dvora bude rekonstruována podle dostupné historické ikonografie,“ těší se kastelán kláštera. Dle plánů bude doplněn také mobiliář pro návštěvníky a celá plocha bude osvětlena zemními svítidly umístěnými v okrajích cest. „V obnovených místnostech v přízemí bude nově instalována expozice týkající se dějinným událostem první poloviny 20. století,“ odtajnil něco málo z plánů Milan Zoubek. Expozice i rajský dvůr budou zpřístupněny nejpozději do konce roku 2028.