Návrh na jeho schválení předložil tachovským zastupitelům starosta Ladislav Macák na pondělním veřejném jednání. „K tomuto rozhodnutí nás vedl nárůst kriminality a vandalismu ve městě," řekl Macák. Právě starosta je dosud velitelem městských strážníků a tuto funkci by měl od června předat Klímovi.
Výhrady k nově zřizované funkci má zastupitelka Marie Tomanová. „Zajímalo by mě, zda to bude mít skutečný dopad na zlepšení bezpečnostní situace ve městě. A také kolik jaký bude mít uvolnění radního vliv na městskou pokladnu," namítá.

„Kdybychom nevěřili, že se podaří stav ve městě zlepšit, tak bychom k tomuto kroku nepřistoupili," řekl starosta Macák. „Finanční dopad do pokladny to samozřejmě bude mít. Věřím, že se to ale městu vrátí  například v tom, že budou kvalitněji a rychleji řešeny problémy, kterých se v Tachově objevuje stále víc," dodal.

„Přesnou náplň práce ještě stanovenou nemám, nastupuji až v červnu. Předpokládám, že v ní bude  zapracována  kromě řízení městské policie také bezpečnostní politika města. To znamená požární ochrana, protipovodňová opatření, kamerový systém a další, " uvedl Jaroslav Klíma.  „Domnívám se, že je třeba, aby práce městské policie byla víc vidět.  V některých případech supluje státní policii, proto bych se s ní rád domluvil na další spolupráci," řekl.

Prozradil také,  že už má jisté nápady, jak dosáhnout zlepšení na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti v ulicích města. „Přemýšlím o tom, zda je nutné, aby měly non stop herny skutečně otevřeno čtyřiadvacet hodin. Myslím si také, že je třeba, aby strážníci posílili pochůzkovou činnost na úkor projíždění jejich auta po městě," řekl Deníku Klíma.

„Funkci velitele městské policie jsme nabídli Jaroslavu Klímovi hned po volbách. Před rokem a půl. Stejně jako dnes jsme se domnívali, že je pro tuto funkci už vzhledem ke svým předchozím zkušenostem vhodným kandidátem. Tenkrát odmítl, nechtěl, aby si lidé mysleli, že dostává od města trafiku," uvedl starosta Macák. „Jenže jsme zjistili, že člověka pro oblast bezpečnosti, pořádku a prevence kriminality skutečně na radnici potřebujeme. Hlavní náplň práce už je zmiňovaná, ale bude třeba pracovat i na dalších úsecích. Zvyšují se například nároky na dobrovolné hasiče, které zřizujeme. Je třeba vykazovat, jak pracujeme s dotacemi, které chce město získat na rozšíření kamerového systému. Je nutné pracovat na prevenci kriminality," vyjmenoval starosta.

Dodal, že pokud by se představy města na úseku bezpečnosti, prevence a veřejného  pořádku nezlepšily, je vždy  možné tuto funkci opětovně zrušit.