Většina jírovcových alejí na Tachovsku byla napadena klíněnkou jírovcovou, škůdcem, který zaviní opadání listí ze stromů už na začátku září. „Na vině je drobný asi 4 mm dlouhý okrově hnědý motýlek Její 5 – 8 mmdlouhé světle žluté larvy napadají strukturu listu a vykousávají jeho vnitřní pletiva,“ popisuje Lucie Vančurová z Českého svazu ochránců přírody sdružení Koniklec.

To se bojem sklíněnkou věnuje systematicky už několik let. Klíněnka zatím nezpůsobuje úhyn jírovců, ale následkem oslabení, které zapříčiňuje, jsou stromy napadány různými chorobami, které mohou způsobovat jejich odumření,“ vysvětluje. Výskyt klíněnky byl poprvé zaznamenán v roce 1984 v Makedonii, naše hranice překročila v roce 1993. V boji s klíněnkou existuje několikmožností.

Jedním z nich je sběr listí. Je velice šetrným a jednoduchým způsobem boje proti tomuto škůdci. Je to však potřeba dělat pečlivě (listí je potřeba odstranit i z těžko přístupných míst) a opakovaně, protože klíněnka spadané listí opouští a přezimuje v půdě. Pomáhá i pálení listí, nebo kompostování, protože teplota 60 až 70 stupňů zaručí zničení larev. „Existují také dva druhy chemických postřiků účinných proti klíněnce jírovcové. První kategorie přípravků se aplikuje v květnu na spodní větve stromů. Blokuje tvorbu chitinu u larev, které ho pozřou, takže nemohou pokračovat ve svém dalším vývoji. Nevýhodou těchto přípravků je poměrně vysoká cena,“ říká Vančurová.

Druhou možností jsou prý kontaktní insekticidy, které se aplikují v dubnu na kmen stromu, kde se shromažďují dospělci připravení ke kladení vajíček. Pořizovací náklady těchto přípravků jsou výrazně nižší, zato je nutno investovat do různých ochranných opatření a výstražných cedulí, protože po určitou dobu nemohou s takto ošetřeným stromem přijít do kontaktu děti nebo např. psi. Oba typy postřiků účinkují především na první – jarní generaci klíněnky. Důležité je podle ochránců přírody vylepšovat zdravotní stav stromů. „Strom v dobré kondici odolá škodlivým vlivům, tedy i napadení škůdci. Oslabené jsou hlavně stromy ve městě,“ říká Lucie Vančurová z Koniklece.