Nedávné stěhování desetitisíců svazků Městské knihovny Tachov ze starých do nových prostor by se neobešlo bez pomoci dobrovolníků. Deníku to sdělila vedoucí knihovny Vladimíra Pavlíková.

„Stěhování knihovny do nových prostor v budově v Hornické ulici znamenalo hlavně naplnit neuvěřitelné množství přepravek knihami a plné přepravky přemístit z druhého nadzemního podlaží do prvního podzemního podlaží. S přesunem téměř pětasedmdesáti tisíc svazků nám pomáhali dobrovolníci,“ upřesnila vedoucí knihovny.

Díky podle jejího vyjádření patří jmenovitě žákům Základní školy v Hornické ulici pod vedením učitele Františka Meinla, učňům a studentům Střední průmyslové školy Světce a ředitelce Janě Hrčkové, učitelům Karlu Johanovi a Jaromíru Ditrychovi. Knihovna rovněž děkuje studentům tachovského gymnázia s ředitelkou Irenou Volkovinskou.

„Děkujeme také všem, kteří s námi stěhovali, sestavovali nový interiér knihovny a dotvářeli prostory podle našich představ a přání. Prožili jsme tři měsíce mezi krabicemi a organizovaným zmatkem kolem nepřehledně přehledných hromad a štosů knih a dalších věcí, které k vybavení knihovny patří. Je dostěhováno, všechno má své místo, knihy jsou na policích srovnány přesně podle předpisu,“ dodala Pavlíková.

V pondělí knihovna opět otevřela čtenářům. „Doufáme, že se všem, kteří jsou pravidelnými čtenáři, ale i těm, kteří k nám zavítají poprvé, bude v nových prostorách líbit, že zde najdou vše, o co budou mít zájem a co budou potřebovat a že se do knihovny budou rádi vracet,“ uvedla.