Za zvuku slavnostní fanfáry děti přivítala princezna Pohádka a rytíř Knihomol. Nejdříve děti jednotlivě přečetly krátký úryvek z knihy Evy Horákové „Pohádkový svět.“ Děti ukázaly, že umějí číst a byly odměněny potleskem. Poté složily čtenářský slib a rytíř Knihomol je slavnostně pasoval na čtenáře. Svůj slib stvrdily podpisem do pamětní knihy a na památku na tuto sváteční událost si s sebou odnesly knihu a pamětní list. Na slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře děti do knihovny doprovodila třídní učitelka Kristýna Pecková. Přišli se podívat i někteří rodiče. Dětem se v knihovně líbilo a slíbily, že ji opět brzy navštíví.