V honitbách na Tachovsku ulovili myslivci třiadevadesát toulavých koček. ´Micky´ se staly obávanou škodnou.Vlese škodí na zaječí zvěři, bažantech či vykrádají hnízda. „Pytlačící kočky jsou velmi silní predátoři. Jejich přítomnost v honitbách je proto nežádoucí. Ve většině případů nemají ani žádného majitele,“ vysvětlil nám důvod odstřelu Rudolf Ládr, předseda myslivecké komise. Problémem pro myslivce jsou i toulaví psi. „Za myslivecký rok od dubna do března bylo usmrceno v honitbách na Tachovsku celkem třináct kusů,“ konstatoval předseda. „Většinou se pytlákem stávají vesničtí voříšci, kteří utíkají z domu a naučí se lovit. Často neútočí ale sami. Běhají ve dvou, ve třech, a jeden z nich zvěř nahání,“ uvedl Ládr. Odstřel psa není ale jen tak. „Jsou na to přísné předpisy. Lov provádí myslivecká stráž nebo hospodář. Tudíž je to jen několik povolaných osob,“ upozornil myslivec. Postupuje se podle zákona. „Pes musí evidentně pytlačit, být trvale bez vlivu svého pána a minimálně dvě stě metrů od nejbližšího obydleného stavení,“ uvádí předseda. „Lovečtí, slepečtí, záchranářští, ovčáčtí či policejní psi se nesmí střílet. Musí být ale viditelně označeni,“ dodává Rudolf Ládr. Kočky do lesa nepatří. „Také u nich se provádí odstřel dvě stě metrů od nejbližšího obytného stavení. Neposuzuje se u nich ale vliv pána. Kočky bývají často navyklé k lovu a chodí do lesa pytlačit,“ vysvětlil předseda.

Jaký je váš názor na zákonnou možnost odstřelit psa nebo kočku v lese? Diskutujte na toto téma. (viz níže)