Obec se proto obrací na veřejnost s žádostí o pomoc. „Byli bychom rádi, kdyby se nám ozval někdo, kdo ví na koho se obrátit pro získání možnosti okopírovat hlavičku sv. Josefa,“ uvedl starosta Kočova Miroslav Pešek.

Sousoší je z roku 1741 a v současné době stojí na upraveném prostranství v Klíčově před kapličkou. Dříve ovšem socha stávala na cestě před mostem přes řeku Mži. V roce 1973 však bylo celé dílo prakticky celé zničeno. „Péčí současných obyvatel osady Klíčov byla znovu sestavena z nalezených, roztroušených částí a umístěna před kaplí,“ uvádí obec.

Hlavičky ovšem schází a byly prozatímně nahrazeny ovětralými žulovými kameny. Kde se nachází hlava sv. Josefa, to je ovšem známo. Po zničení sousoší byla přenesena k bavorskému Mähringu. Nachází se u kaple zřízené bývalými obyvateli Tachovska a Plánska. Pomníček, v němž je hlava zasazena, zřídila rodina Wiedererova.

Na pomníčku u Mähringu, pár kilometrů za hranicemi, stojí německý nápis: „Zřízeno 1741 v Klíčově, 1973 zneuctěno Čechy. Jako vzpomínka na vlast postavila rodina Wiedererova 1975.“

Další hlavičky si podle informací obce Kočov údajně odnesl v době zničení sousoší některý ze zaměstnanců tehdejších Státních statků. „Tím je vlastně zachránil před úplným zničením a nenávratným ztracením,“ uvedl dále starosta.

Restaurátorka, se kterou obec na obnově sousoší a zmíněného křížku u Janova spolupracuje, nabízí možnost zhotovení hlaviček ze sochy Svaté rodiny. „K tomu také potřebujeme veřejnost. Snad nám někdo podá informace o tom, kdo zachránil zbylé hlavičky. Byli bychom rádi, kdyby nám je zapůjčil k okopírování. V žádném případě je nechceme nikomu brát,“ uvedl dále Miroslav Pešek.

Pokud by někdo z čtenářů o ztracených kamenných hlavách z klíčovské sochy věděl, případně by je mohl obci zapůjčit, může se obrátit přímo na Obecní úřad Kočov (telefon na starostu je 606 933 601), nebo kontaktovat redakci Tachovského deníku (602 661 178).