Koledníkům poděkoval za jejich ochotu podílet se na dobré věci. „Tříkrálovou sbírka považuji za největší dobrovolnickou akcí u nás, pořádanou Charitou ČR. Těší nás, že se každoročně do akce zapojujeme a můžeme přispět na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným,“ popsal stříbrský starosta.

Ještě předtím, než se koledníci vydali do ulic uspořádali v neděli Městském muzeu ve Stříbře Tříkrálový koncert. Lidé si zde mohli poslechnout melodie v podání souboru staré hudby Cavalla Kladruby, pěveckého sboru Cantus Stříbro a Mateřské školy Notička.