Zpívat se ovšem bude na šesti místech, šestým přihlášeným je totiž rodina Kloudových, která si zazpívá doma u stromečku.

Místa, kde se lidé ke zpěvu koled sejdou, jsou skutečně různá. „V Halži se bude zpívat v areálu Vesnického muzea. Kromě příchozích občanů se na místě sejdou děti ze základní i z mateřské školy," informovala jedna z organizátorek s tím, že je postaráno i o živý hudební doprovod.

Zpívání v Halži pořádá více subjektů, připojila se také obec. „Myšlenka se nám zalíbila, a tak jsme zajistili občerstvení. Bude svařené víno, horký čaj i vánočky," uvedla starostka Jana Kiššová.

Dnes v Tachovském deníku:
Zpěvník vánočních koled

Obec Tisová pozvala spoluobčany ke zpěvu koled do místního kostela. „Kromě lidí, kteří si přijdou zazpívat, vystoupí také děti z naší mateřské školy," přiblížila starostka Kateřina Šroubová.

Vestibul kulturního domu (v němž sídlí také obecní úřad), si vybrali pro dnešní zpívání koled v obci Studánka. Také tam bude hudební doprovod. „Budou to muzikanti z kapely Piková dáma," upřesnila starostka Studánky Irena Zapletalová.

Na Tachovsku se dále do projektu zapojily obce Ctiboř a Staré Sedliště. V obou se zpěváčci sejdou před obecním vánočním stromem.
Koledy, které se budou společně zpívat, bude vysílat Český rozhlas Plzeň. Na Tachovsku jej naladíte na frekvenci 106,3.
Rodinná pohoda

Na seznamu míst, která se k projektu Česko zpívá koledy dnes připojí, je také Tachov. Ale zde se jedná o iniciativu rodiny Kloudových. „Jsme rodina, která ráda zpívá koledy a vůbec máme rádi vánoční zvyky," řekla Deníku Martina Kloudová.

„K Česko zpívá koledy se připojíme doma. Budeme poslouchat rozhlas, zazpíváme si s ním a uděláme si přitom hezkou atmosféru," dodala.

Česko zpívá koledy: Starostky přejí nejen zpěváčkům koled, ale všem spoluobčanům

Možnost veřejně si zazpívat koledy v rámci přímého rozhlasového přenosu budou mít dnes večer od šesti hodin v pěti obcích tachovského okresu.
Jak již bylo řečeno, na Tachovsku se do projektu Česko zpívá koledy zapojily obce Ctiboř, Halže, Staré Sedliště, Studánka a Tisová.

Ne všude jsou hlavními pořadateli obce, ale pokaždé se obec na spolupořadatelství podílí. Shodou okolností se přihlásily obce, kde vládnou ženy starostky.

Česko zpívá koledyKdy? Středa 10. prosince od 18.00
Kde? Ctiboř, Halže, Staré Sedliště, Studánka, Tisová
Co poslouchat? Český rozhlas Plzeň, frekvence 106,3

Deník starostky všech přihlášených obcí oslovil v malé anketě, ve které položil ženám na radnici tři otázky:
1. Jak jste se o projektu Česko zpívá koledy dozvěděli a co bylo podnětem, aby se obec přihlásila?
2. Co byste popřála nejen dnešním zpěváčkům koled, ale všem spoluobčanům v předvánočním a vánočním čase?
3. Jaká je vaše oblíbená vánoční píseň, nebo koleda?

Jana Kiššová, starostka obce Halže:
1. Na obec přišly učitelky ze základní školy, že by se k projektu Česko zpívá koledy chtěly s dětmi připojit. Měly už připravenou spolupráci s Vesnickým muzeem v Halži a s hudební skupinou MHD. Jejich návrh jsme uvítali a v rámci jejich aktivity jsme se do něj zapojili. Pozvali jsme všechny občany a zajišťujeme také občerstvení. Svařené víno, horký čaj a vánočky.
2. Občanům Halže a místních částí přeji pohodu, klid, aby si atmosféru Vánoc užili v rodinném kruhu, v kruhu přátel, blízkých. Člověk by neměl být o Vánocích sám. Také ať jim slouží zdraví a aby vánoční svátky byly takové, jaké mají být, tedy plné pohody, klidu, s trochou romantiky a aby se zapomnělo na nesváry a problémy.
3. Mojí nejoblíbenější vánoční písní je jednoznačně Tichá noc. Nedávno jsme měli vánoční koncert, kde zazněla Ave Maria, to je také velice příjemná píseň. A oslovila mne rovněž Půlnoční Václava Neckáře.

Jarmila Žemličková, starostka obce Ctiboř:
1. Projekt a provedení se nám moc líbí. Když jsme viděli mapičku, kde byly vyobrazené hvězdičky s vyobrazenými obcemi, které zpívání podporují, tak jsme si řekli: Proč bychom tam nemohli být také. Sledovali jsme, jak se vyvíjí minulé a předešlé ročníky a moc se nám to líbilo. Tento rok jsme se tedy konečně zapojili.
2. Všem spoluobčanům obce Ctiboř bych chtěla popřát hlavně pohodu, zdraví, štěstí a všechno nejlepší do Nového roku. Velice důležitá je pohoda v rodinném kruhu. Moc bych si přála, aby se všem v obci dařilo tak, jak si každý představuje.
3. Já osobně mám nejraději klasickou českou koledu, kterou je „Nesem vám noviny". To mi připomíná akci, kterou pořádáme 13. prosince od 14 hodin ve ctibořské kapli zazpívají Kostlivci. A máme se jistě na co těšit. Akce pořádáme v obci pravidelně, tak doufám, že se vydaří jak projekt Česko zpívá koledy, tak zpívání ve ctibořské kapli.

Kateřina Šroubová, starostka obce Tisová:
1. Po přečtení nabídky Tachovského deníku na účast v projektu Česko zpívá koledy jsem si řekla, že je to hezká a milá příležitost sejít se s občany naší obce v předvánočním čase a zpříjemnit ho nejen nám dospělým, ale hlavně dětem…2. Nejen občanům naší obce přeji krásně strávené vánoční svátky, pokud možno v rodinném kruhu, také hodně klidu a pohody a do nového roku pevné zdraví a optimismus. Ráda bych lidem popřála pohodově strávený předvánoční čas, tak abychom se nenechali ovládnout stresem a nesplněnými povinnostmi, ale abychom si předvánoční čas užili v klidu a příjemném očekávání…3. Moje nejoblíbenější koleda je spojená s mým dětstvím, kdy mi ji moje babička každé Vánoce zpívávala – Půjdem spolu do Betléma.

Jitka Valíčková, starostka obce Staré Sedliště:
1. Na akci Česko zpívá koledy jsem byla upozorněna od své kolegyně, starostky obce Studánka. O projektu mi řekla několik informací, o dalších jsem si přečetla a rozhodli jsme se, že by bylo hezké se zapojit. Jedno velké zpívání jsme v obci měli, a to na první adventní neděli. Akci pořádáme ve spolupráci se základní školou a koledy si společně zazpíváme. Paní učitelka Kuncová trénuje se žáky už delší dobu, připravila i namnožený zpěvník s texty koled, pro případ, že někomu vypadne text. Budu moc ráda, když se lidé z obce zapojí a projekt Česko zpívá koledy podpoří. Budeme zpívat u autobusové zastávky na návsi, kde je nasvícen a ozdoben obecní vánoční stromeček.
2. Všem občanům Starého Sedliště bych chtěla popřát hlavně hodně zdraví.
3. Z vánočních koled mám úplně nejraději klasiku a tou je „Nesem vám noviny".

Irena Zapletalová, starostka obce Studánka:
1. Podobné akce se mi osobně líbí. Je to vlastně i z naší strany obecního úřadu organizačně nenáročné, tak proč se nezapojit. navíc koledy a zpívání k této době patří. Někdo jiný to vymyslel a my se jen připojili.
2. Svým spoluobčanům přeji do nadcházejícího období Vánoc, aby byly opravdu klidné, nepřeháněli to s nákupy a měli pevné zdraví. Také přeji všem hodně štěstí a lásky. Bude-li totiž zdraví, štěstí a láska, to ostatní přijde samo.
3. Koledy se mi líbí celkově a mám-li vybrat jednu, je to těžké. V jedné jsou slova: už se zase těšíme na Ježíška, tak tu. Ráda si poslechnu vánoční písničky od Janka Ledeckého.