Před několika dny odjeli na Berounku, kde v tábořištích a kempech podél toku Komedyjanti úsměvnou divadelní hrou informovali o vzniku města a o letošních slavnostech.
„Jednalo se o společné putování našeho divadelního spolku a hudební skupiny Pudeto. Začínalo se 29. července v kempu v Dolanech, déšť nás zahnal do místní osvěžovny, a tak se premiéra odehrála pod střechou. Ostatní představení se pak hrála pod širou oblohou," uvedl principál souboru Miroslav Jarý.

Předposlední červencový den tedy hráli Komedyjanti divadlo v Plané na Berounce, další den v Liblíně a 1. srpna v kempu U Potůčků.

„Začínalo se burcováním, kdy se prošel kemp a silným zvoněním a hlasem mocným se pozvali osadníci, tedy potencionální diváci, vždy se jich sešla nějaká desítka.

Odehrálo se představení, které je napsané na téma založení Tachova. Po představení byli diváci pozvaní na historické slavnosti a rozdaly se podrobné programy slavností," popsal průběh představení.

Po divadelnících následovala zpívaná se skupinou Pudeto. „Od kempu ke kempu jsme se přesouvali na lodích. Některé diváky tato akce zaujala natolik, že představení a zpívanou navštívili opakovaně v dalším kempu. V Tachově se s uvedenou taškařicí diváci seznámí v sobotu 8. srpna od 19.15 hodin na hlavní scéně na náměstí," doplnil Jarý.