Hřbitovy, ač to zní trochu zvláštně, hrají v životě člověka velkou roli. Platí to i pro vylidněné pohraničí. Na Tachovsku zanikla po odsunu Němců řada vsí a mnohé, které nezanikly, mají daleko méně obyvatel, než mezi světovými válkami.

Ale jsou to velmi často právě hřbitovy, které se mnohdy jako jeden z mála pozůstatků ze zaniklé vsi zachovaly a po otevření hranic se o ně původní obyvatelé, často ve spolupráci s českými obyvateli, opět začali starat.

Ukázky práce Svena Müllera. Židovský hřbitov Řebří.
Německý autor zdokumentoval tisíce náhrobků na Tachovsku

Proto je sympatická snaha německého publicisty Svena Müllera, jehož rod pochází z Bezdružic, o zmapování desítek hřbitovů a jejich náhrobků v našem regionu.

A že to má smysl, dokazuje i čerstvý počin obce Broumov na chodovoplánsku. Desítky let nepoužívaný hřbitov chce obnovit, sehnala už razítka na všechna potřebná povolení, a chce na něm znovu začít pohřbívat.