Jasné ovšem je, že do úplného normálu to bude cesta ještě hodně dlouhá a hodně klikatá. Nejen ve školství, ale prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti.

Hodně se diskutuje o povinném testování žáků a zejména na sociálních sítích se objevují až apokalyptické vize, kam až může takové testování vést a jak zhoubný může mít vliv na dítě.

První zkušenosti ze škol dokazují, že děti zvládají testování dobře. Například v Tachově nebyl v pondělí zaznamenán žádný problém, který by tato povinnost přinesla. A také rodiče přistoupili odpovědně, pouze rodiče šesti z více než sto čtyřiceti dětí s testováním nesouhlasili.

Zdá se, že problém s tím mají především křiklouni na sociálních sítích. A kdo ví, jestli jim skutečně vadí povinné testy na covid-19, nebo prostě potřebují stále proti něčemu protestovat, něco zpochybňovat. Hlavně chtějí být středem pozornosti. A to je ten problém.