Nevyčištěné komíny plné sazí hrozí vznícením. Pravidelnou kontrolu mnozí majitelé nemovitostí podle odborníků podceňují, tím stoupá riziko požáru a velikých škod na majetku. „Nemusí se to vyplatit. Zanedbaný komín může lehce způsobit požár,“ uvedl František Vaško, mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Jen v první polovině letošního roku vyjížděli hasiči na Plzeňsku ke třinácti požárům, jejichž příčinou bylo právě vznícení komína. „V důsledku spalování syrového dřeva v kotlích, kde je dřevo zplyňováno, totiž dochází k silnému zadehtování komínového průduchu a následně ke vznícení usazenin v komínovém tělese,“ upozorňuje Vaško.

Pokud už k požáru dojde, je nutné urychleně odstranit veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. „Hořící saze nesmíme hasit vodou, jelikož by mohl komín popraskat. K hašení jsou vhodné suché saze a zejména suchý písek,“ radí mluvčí. Včasnou kontrolou a vyčištěním komínů se dá podobným nepříjemnostem předcházet. Tuto nutnost si ale řada majitelů nemovitostí neuvědomuje a podceňuje ji. Nebo čištění nechává na poslední chvíli. Pak může nastat situace, že kvůli velkému pracovnímu vytížení se k nim kominíci nedostanou včas.

„Mám fofr. Někdy se stává, že vyčistím až dvacet komínů za den,“ řekl nám Jiří Reil, kominík z Plané. Komíny, u kterých je napojen spotřebič na tuhá a kapalná paliva, by měly být kontrolovány a čištěny až šestkrát do roka, u spotřebičů na plynná paliva dvakrát ročně, pokud je komín opatřen vložkou. Pokud v komíně vložka není, pak opět až šestkrát v roce.