Ta od poloviny července prochází rozsáhlou rekonstrukcí a tamní obyvatelé se mohou těšit, že nejdéle na konci listopadu se ulice ze staveniště promění v moderní upravenou zónu.

V celé ulici byly vyměněny staré, leckdy původní a naprosto nevyhovující vodovodní přípojky za nové. Položeny byly rovněž nové optické kabely a zhotovení chodníků a položení asfaltové vozovky je závěrečnou fází několikamilionové investice. „Jiráskova ulice by měla mít podobný vzhled jako je tomu ve spodní ulici Karolíny Světlé,“ uvedl již dříve starosta města Petr Vrána. Pokud bude stavba pokračovat dle schváleného harmonogramu, bude hotovo nejdéle na konci listopadu.