„Jednalo by se vlastně o mladé lidi. Někteří z nich nevědí, co se sebou. Je pro ně těžké rozhodnout se, jakou školu mají studovat, co dál mají v životě dělat či jak se mají osamostatnit,“ uvedla místopředsedkyně občanského sdružení Hana Plavcová. Pomocnou berličku by mohla Komunita Noe nabídnout také mladým, kteří nemohou najít práci.

Útočiště by tito mladí lidé mohli najít právě na faře v Holostřevech, sídle Komunity Noe. „Předpokládáme, že by zde ze začátku mohly až po dobu jednoho roku bydlet dvě až tři osoby. Později by se jejich počet mohl rozšířit, uvažujeme totiž o zrekonstruování přilehlé budovy,“ podotkla místopředsedkyně občanského sdružení.

Na rozjezd projektu potřebuje sdružení finance. „Už jsme požádali o grant u Nadace O2, uvidíme, jak budeme úspěšní,“ dodala Plavcová.

Pokud by vše vyšlo, část peněz z grantu by byla použita na vybavení pro pokoje klientů. „Je potřeba místnosti vybavit základním nábytkem. Dotace od nadace by však především sloužila k profesionalizaci služeb, které doposud lidem, kteří do Holostřev přijíždějí, poskytujeme v rámci svého volného času. Každému z těchto lidí je potřeba se věnovat, pravidelně s ním vést osobní rozhovory, poskytovat další vzdělávání a umožňit mu zapojit se do života společenství,“ nastínila Plavcová.

Zkušenosti s pomocí mladým lidem už Komunita Noe má. „Pomáháme těm, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci,“ řekla místopředsedkyně. Pro příklad: Na faře nějaký čas pobýval klient, který se rozešel s přítelkyní. Odmítl se vrátit domů k rodičům a ke všemu ještě přišel o práci. „U nás se mu podařilo problémy překlenout a postavit se na vlastní nohy. Podobných případů jsme tady měli víc, v poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem o tyto služby,“ dodala Hana Plavcová.

Oním klientem byl Petr Dirbák z jižní Moravy. „Z toho, jak mi pomohla a jak se ke mne komunita chovala, čerpám do současné doby. Našel jsem novou chuť do života i jeho nový smysl. V Holostřevech mi pomohli velice rychle. Až jsem se sám divil, v jak krátké době se ve mně všechno urovnalo,“ pochvaluje si.

Život na faře nebude pro klienty znamenat pouze překlenování osobních problémů. „Pomáhali by nám například s údržbou a chodem fary, zapojili by se do akcí, které pořádáme. Podotýkám, že nikoho nebudeme do ničeho nutit. Na základě dohody ale budou nastavena určitá pravidla, která bude nutné dodržovat,“ uvedla Plavcová s tím, že fara není žádné speciální terapeutické pracoviště. „Nemáme podmínky k tomu, abychom takto pomáhali například lidem závislým nebo lidem s duševním onemocněním,“ připomněla místopředsedkyně.

Peníze z grantu by sloužily pouze k rozjezdu projektu. „Naším cílem je vytvořit pro další léta systém financování, který bude na grantových prostředcích závislý jen minimálně.,“ dodala Plavcová.

Pokud vše vyjde, pomoc mladým a potřebným lidem by se na faře v Holostřevech mohla rozeběhnout už v příštím roce.