Návštěvníci si zde mohou zakoupit ručně vyráběné šperky z fima či z korálků, dřevěné a látkové hračky, fotografie a obrázky v originálních rámečcích, košíky pletené z papíru, adventní věnce a mnoho dalších vánočních dekorací z dílen lokálních tvůrců.

„V komunitním centru chceme tachovské veřejnosti představovat zejména místní autory," říká ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově Jana Hutníková, která má jako členka občanského sdružení Komunitní aktivity Tachovska – KAT v centru na starosti právě výstavy.

Komunitní centrum je v Tachově v provozu od roku 2010 a pro některé z autorů, kteří zde od té doby vystavovali, šlo o vůbec první veřejnou prezentaci. „Pro začínající tvůrce je výstava v centru zároveň příležitostí zjistit, zda jejich dílo dokáže oslovit také širší veřejnost, je to jejich první zkušenost s vystavováním vůbec," říká Hutníková. Stát se vystavujícím v tachovském komunitním centru je přitom jednoduché, stačí oslovit přímo Janu Hutníkovou nebo některého z dalších členů Katu. „Přijít může kdokoli, kdo se věnuje nějaké umělecké či řemeslné činnosti, ať už je to malba, kresba, fotografování, sochání, vyšívání nebo třeba výroba šperků či pletení. Velmi pravděpodobně se domluvíme na zařazení do výstavního plánu centra," poznamenala Hutníková.

Jaké výstavy měly za tříletou existenci komunitního centra největší úspěch? „To je těžko říci, každá byla svým způsobem zajímavá a své návštěvníky si našla," říká Hutníková. Velký úspěch zde však měla například výstava tachovského fotografa Ivana Staňka, který návštěvníkům ukázal neobvyklé pohledy na Tachov. Součástí výstavy byly také místní fotohádanky, přičemž nad tím, které tachovské zákoutí je na snímku zachyceno, se během vernisáže vedly zapálené diskuze. Dalším zajímavým počinem byla výstava dýmek, při níž měli návštěvníci možnost seznámit se s výrobou tohoto stylového kuřáckého náčiní. S velkým ohlasem se setkala také samostatná výstava výtvarných prací Libora Wagnera, klienta Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře.

Cílem komunitního centra je rozvíjet aktivní občanskou společnost a podporovat vzájemnou spolupráci místních obyvatel. Proto si autoři a jejich přátelé, za pomoci dobrovolníků z Katu, připravují celou akci víceméně sami – od prvotního návrhu až po samotnou instalaci výstavy a vernisáž. Ta je pak příležitostí k příjemnému setkávání.

Jaká je výstavní budoucnost komunitního centra v roce 2014? „Rádi bychom dali více prostoru mladým autorům, dětem a školní mládeži. Víme, že mezi školáky je spousta talentů. Jejich díla vznikají velmi spontánně, klidně třeba během vyučování pod lavicí. Bylo by zajímavé dát některým z nich příležitost představit se širší veřejnosti a tak je v jejich tvorbě podpořit," říká Hutníková.

Jak již bylo řečeno, v adventním čase patří prostor komunitního centra prodejní výstavě rukodělných výrobků. Výstavu je možné navštívit bezplatně vždy ve všední dny od 12.30 do 17 hodin. Otevřena bude rovněž během vánočních farmářských trhů, které se budou konat v sobotu 14. prosince od devíti hodin ráno.

Renata Wilflingová