Restaurování bylo zahájeno v polovině roku a teď se dokončuje jeho první etapa. Ta spočívá v mechanickém očištění, opravení prasklin a doplnění chybějících řezeb, ošetření proti škůdcům, čištění polychromie. Restaurátorské práce provádí akademický malíř a restaurátor Jiří Rataj, který společně se svými spolupracovníky oltář převezl do restaurátorské dílny. Po dokončení první etapy bude v kapli instalován výstavní panel s informacemi a fotografiemi o restaurování a dalších zajímavostech. V případě získání dotace na druhou a současně závěrečnou etapu v příštím roce bude oltář v turistické sezoně osazen zpět na své místo v zámecké kapli sv. Vavřince.