Podle Stanislava Rampase, předsedy Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje, ztratila zemědělská výroba na venkově své výlučné postavení. Pro Deník předseda uvedl: „Lidé opět z venkova odchází do měst a venkov stárne. Počet lidí pracujících v zemědělství se snížil, převažují starší čtyřicátníci a lidé předdůchodového věku. Pro některé lidi se venkov stává pouze místem rekreace a nebo noclehárny. A o všech těchto problémech a bolestech našeho venkova, o jeho společenské rehabilitaci chceme na konferenci diskutovat."

Hlavními tématy konference byly kostel, škola, statek a hospoda. Jde totiž o čtyři hlavní místa, která k vesnicím neodmyslitelně patří. Souvisí se zemědělstvím, duchovnem, péčí o vzdělání a kulturní památky, společenským a komunitním životem, tradicemi, historií.

Mezi účastníky byli představitelé malých obcí, či místních akčních skupin. Jedním z nich byl Pavel Filipčík z Černošína. „Tím, jak je tato konference koncipována, jsou i workshopy na čtyři hlavní témata. Já osobně jsem si vybral školu. Ve workshopech se bude hovořit o tom, co se dá očekávat v dalších letech, jaký bude vývoj a co je možné udělat, aby tyto čtyři věci, tedy škola, statek, kostel a hospoda, zůstaly na vesnicích zachované," řekl Deníku.

Koncem června se rozhodlo, že by měla konference zasedat právě v Konstantinových Lázních. Pro obec to dosud byly měsíce dřiny. Sál kulturního domu čekala rekonstrukce.

„Pro město Konstantinovy Lázně to byl obrovský závazek a jsem rád, že je konference právě zde. Bylo to také dost náročné, protože kdo viděl sál před opravou, jistě pochopil, že je tu dost práce. Byl to pro nás tedy obrovský závazek a obrovský kus práce. Byli jsme však nadšeni nápadem, že by zde mohlo proběhnout něco podobného. I za cenu rizika, že budeme na sále pracovat soboty, neděle, po nocích. Takže to pro nás byla obrovská čest," zhodnotil starosta Konstantinových Lázní Karel Týzl.

Kdyby se sál nestihl dodělat, přišla na řadu varianta zasedání v Bezdružicích. Oficiálně se zrekonstruovaný kulturní dům veřejnosti představí 22. listopadu.