„Projekt řešil neuspokojivou dopravní dostupnost v severní, převážně rekreačně zaměřené zóně Konstantinových Lázní," uvedl starosta obce Karel Týzl.

„Nevyhovujících aspektů se v této části obce nasbíralo nespočet. Od kvality či dokonce nepřítomnosti živičného povrchu komunikací, přes nepřítomnost parkovacích ploch či nevhodných komunikací pro pěší až po neuspokojivý zdravotní stav stromů v ulici V Aleji," dodal.

Stavební práce začaly v polovině května a dokončeny byly před několika dny. V pátek v podvečer byla stavba oficiálně a slavnostně předána veřejnosti.

Nově opraveným ulicím při té příležitosti požehnal otec Řehoř z nedalekého tepelského kláštera.

Délka rekonstruovaných komunikací je 830 metrů, celková plocha je 4300 metrů čtverečných. Komunikace se opravovaly ve čtyřech ulicích, a to v ulicích V Aleji, Slepá, Květná a Na Výsluní.

Stavební dělníci vybudovali také tři sta metrů nových chodníků, které jsou z části s pruhem pro cyklisty.

V uvedené zóně bylo také vybudováno třiatřicet nových parkovacích míst doposud tam nebyly žádné vyznačené prostory pro parkování vozidel.

Navíc byly vybudovány zpomalovací a zklidňující prvky dopravního značení v nově vzniklé obytné zóně, která zahrnuje ulice Květnou, Krátkou a Na Výsluní

Kromě obce se k projektu přidali také železničáři. Rekonstruovaným územím totiž vede železniční trať, která kříží silnici a je zde také vlaková zastávka. „Současně s projektem obce rekonstruovala Správa železniční dopravní cesty železniční přejezd a část nástupiště zastávky Konstantinovy Lázně," upřesnil Deníku starosta.

Nejen komunikace byly předmětem rozsáhlých oprav. Kvůli neuspokojivému zdravotnímu stavu stromů byly staré stromy pokáceny a bylo vysazeno 49 javorů, čímž byla obnovena alej v ulici s příhodným jménem V Aleji.

„Souběžně si obec vlastními silami provedla také rekonstrukci veřejného osvětlení v dotčeném území," doplnil Týzl.

Celkové náklady na projekt byly 6,5 milionu korun, z toho 85 procent činila dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad.