Do Konstantinových Lázní se jezdí za zdravím. Nejezdí tam ovšem pouze pacienti, kteří se léčí v jediných lázních Plzeňského kraje, ale také řada rekreantů a výletníků, kteří tráví své volné dny přímo v obci nebo v jejím okolí.

Turistický ruch, jak nám potvrdili v pondělí i někteří místní živnostníci, přivádí do Konstantinových Lázní lidi a s nimi i tržby.
Proto i obec se snaží mnohé ze svých činností podřídit lepším podmínkám pro návštěvníky obce.

Ti mohou využívat například novou asfaltovou cyklostezku, která vede Konstantinolázeňskem a končí až u Dolních Polžic. Na stezce najdou cyklisté a jezdci na kolečkových bruslích veškerý komfort, který má stezka mít – stojany na odstavení kol, odpočívky s možností posezení, odpadkové koše, informační tabule atd.

K nejvýraznějším, nejviditelnějším počinům v posledních čtyřech letech přímo v obci patří terénní úpravy kolem kostela přímo v Konstantinových Lázních, kde vznikly nejen parkové úpravy zeleně s kamennými prvky, ale také chodníky pro pěší – návštěvníci kostela a věřící se tak ke svatostánku dostanou bezpečněji, než předtím.

Revitalizace návsi a celého centra v Okrouhlém Hradišti, která proměnila střed vesnice v malebnou oázu s možnostmi relaxace, odpočinku, rozjímání. Pomohly k tomu evropské dotace ve výši kolem šesti milionů korun.

Obec nechala také opravit komunikace v severní části Konstantinových Lázní, což byla rovněž nemalá investice, čítající náklady kolem šesti milionů korun. V souvislosti s tím se muselo zasáhnout i do zeleně a do aleje, která v těch místech rostla a potřebovala rekultivovat. Zlepšila se také viditelnost na železničním přejezdu.

Pro děti vzniklo nové dětské hřiště v parku, který se také postupně rozšiřoval a revitalizoval do současné podoby, kdy může rovněž posloužit jako místo pro konání různých společenských i sportovních akcí, z nichž jmenujme například oblíbenou Kuličkiádu.

Zatím se nepodařilo vylepšit veřejná prostranství v Nové Vsi, což je akce, která je v současné době ve fázi příprav. Připravuje se také druhá etapa revitalizace prostranství v Okrouhlém Hradišti.

Konstantinovy Lázně mohou občanům a nejen jim nabídnout po celou hlavní sezonu poměrně pestrý kulturní a společenský život. Ten stojí na třech festivalech – festival U Pramene, Revival Fest a Lázeňská struna. Dalšími mezníky kulturního dění v obci je minifestival Šrapnel a hudební cyklus pod pergolou. Řadu akcí pořádají v obci soukromí promotéři a také lázeňská společnost.

Více k tématu Předvolební inventury najdete v úterním tištěném Tachovském deníku.